Tag: คำพังเพย

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ว-อ

August 15, 2014 admin Comments Off on สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ว-อ

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ว-อ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ว-อ   วัวสันหลังหวะ คนมีความผิดติดติดตัว จะคอยหวาดระแวง วัวเมื่อมีบาดแผลที่หลังพอเห็นกาบินผ่านมาก็หวาดระแวง ว่ากาจะมาจิกแผลบางสำนวนใช้ว่า “วัวสันหลังขาด” Read more →

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ม-ล

August 15, 2014 admin Comments Off on สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ม-ล

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ม-ล สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ม-ล   มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ เวลาทำงานไม่ช่วย แล้วยังขัดขวางทำให้งานล่าช้าไม่ก้าวหน้า การเอาเท้าลงไปแช่ในน้ำขณะพายเรือเท้าจะราน้ำคือต้านน้ำไว้เรือจึงวิ่งได้ช้าคนพายจะเหนื่อยมากขึ้น Read more →

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย บ-พ

August 15, 2014 admin Comments Off on สำนวน สุภาษิต คำพังเพย บ-พ

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย บ-พ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย บ-พ   บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น รู้จักผ่อนปรนเข้าหากัน มิให้กระทบกระเทือนใจกันรู้จักถนอมน้ำใจไม่ให้ขุ่นเคืองกัน ดอกบัวเป็นไม้น้ำที่มีเหง้าอยู่ในตม ส่วนของดอกจะโผล่พ้นน้ำ เวลาเราเด็ดดอกบัว ถ้าเราดึงก้านของดอกแรงดอกบัวก็จะช้ำและยังทำให้เหง้าที่อยู่ในตมกระจายดินขึ้นมาทำให้น้ำขุ่น Read more →

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ด-น

August 15, 2014 admin Comments Off on สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ด-น

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ด-น สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ด-น   ดินพอกหางหมู งานการที่ปล่อยไว้ให้สะสมคั่งค้าง จนทำให้ลำบากเดือดร้อน สมัยก่อนหลายครัวเรือนจะเลี้ยงหมู โดยปล่อยให้หมูอยู่ในคอกที่ชื้นแฉะและสกปรก หางหมูซึ่งมีขนเป็นพวงกวัดแกว่งไปมา จะค่อย ๆ ถูกโคนเกาะติดที่ละน้อย จนพอกพูนกลายเป็นก่อนใหญ่ทำให้หนัก Read more →

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ง-ฒ

August 15, 2014 admin Comments Off on สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ง-ฒ

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ง-ฒ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ง-ฒ   เงาตามตัว ผู้ที่ไปไหนไปด้วยกันแทบไม่คลาดกันเละสิ่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามกันเงาคือสิ่งที่เกิดจากวัตถุทึบ ไปบังแสงทำให้มีรูปร่างตามวัตถุนั้นเงาจึงติดตามวัตถุนั้นไปตลอดหากมีแสงเกิดขึ้น เช่น “พอน้ำมันขึ้นราคา สินค้าอื่นๆก็ขึ้นราคาเป็นเงาตามตัว” Read more →

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ก-ฆ

August 15, 2014 admin Comments Off on สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ก-ฆ

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ก-ฆ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ก-ฆ   กบเลือกนาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอญู่เรื่อยๆ,คนช่างเลือก ไม่พอใจอะไรง่ายๆ ในที่สุดก็ไม่ได้สิ่งที่ดีกว่าเดิม สำนวนกบเลือกนาย มาจากนิทานอีสปที่กบไม่พอใจสิ่งที่ได้ จนในที่สุดเทวดาส่งนกกระสามาและกินกบจนหมด Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top