Tag: จังหวัดนครนายก

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้นสูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

จังหวัดนครนายก

February 13, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดนครนายก นครนายก สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี หลักฐาน คือแนวกำแพงเนินดินและสันคูเมืองที่ตำบลดงละคร แต่ชื่อ “นครนายก” นั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาว่าป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง ในพ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครอง เป็นมณฑลนครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง ให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 ได้โอนนครนายกไปรวมกับจังหวัด ปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็น จังหวัดนครนายก นครนายก เดิมชื่อว่า “บ้านนา“ เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏเป็นที่ดอน ทำนาหรือเพาะปลูกอะไร ไม่ค่อยได้ผลและมีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่นจนที่นี่กลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมืองจึงโปรดเกล้าฯ ให้เลิกภาษีนาเพื่อ จูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิมทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า “เมืองนายก” หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ คำขวัญประจำจังหวัด นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขานาม นำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ ตราประจำจังหวัด   ตราประจำจังหวัดนครนายก รูปช้าง รวงข้าว และกองฟาง แต่เดิมเมืองนครนายกเป็นเมืองที่มีช้างมาก รวงข้าวและกองฟางหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ต้นไม้ประจำจังหวัด สุพรรณิการ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด สุพรรณิการ์ สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง น้ำตกเหวนรก สวนสีดา วังตะไคร้ สวนกองแก้ว น้ำตกวังม่วง Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top