Tag: จังหวัดนนทบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี

February 28, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี ดอกนนทรี ดอกไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, พิษณุโลก ชื่อดอกไม้ ดอกนนทรี ชื่อสามัญ Yellow Flamboyant ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทั่วไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทั่วไป เป็น ไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วง เดือนมีนาคม-มิถุนายน การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน ดอกนนทรี เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช Read more →

จังหวัดนนทบุรี

February 15, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางของประเทศไทย โดยจัดเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 74 ของประเทศ แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน ขนาดของจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในภาคกลางแล้ว มีขนาดเกือบจะเล็กที่สุดยกเว้นจังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย คำขวัญประจำจังหวัด พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ ตราประจำจังหวัด เป็นรูปหม้อน้ำลายวิจิตร เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่มีชื่อเสียงมาช้านาน นิยมทำกันที่เกาะเกร็ด ต้นไม้ประจำจังหวัด นนทรี ดอกไม้ประจำจังหวัด นนทรี ผลไม้ประจำจังหวัด ทุเรียนหมอนทองก้านยาว กระท้อน มังคุด สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดเขมาภิรตาราม วัดปราสาท วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดชมภูเวก วัดกู้ วัดปรมัยยิกาวาส Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top