Tag: จังหวัดพิษณุโลก

ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

February 28, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ดอกนนทรี ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ดอกไม้ประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, พิษณุโลก ชื่อดอกไม้ ดอกนนทรี ชื่อสามัญ Yellow Flamboyant ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทั่วไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทั่วไป เป็น ไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วง เดือนมีนาคม-มิถุนายน การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน ดอกนนทรี เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช Read more →

จังหวัดพิษณุโลก

February 14, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก มีประวัติศาสตร์อันยาวนานควบคู่กับประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันในศิลาจารึก ตำนาน นิทาน และพงศาวดาร เช่น สองแคว สระหลวง สองแควทวิสาขะ ไทยวนที เดิมเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอม อยู่ห่างจากที่ตั้งเมืองปัจจุบันลงไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เรียกว่า “เมืองสองแคว” ที่เรียกเช่นนี้ เพราะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำน่านกับแม่น้ำเหตุ แต่ปัจจุบันแม่น้ำแควน้อยเปลี่ยนทางเดินออกห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 10 กิโลเมตร ที่ตั้งตัวเมืองเก่าในปัจจุบันคือ บริเวณวัดจุฬามณี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของพิษณุโลก แต่เมื่อประมาณพุทธศักราช 1900 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ได้โปรด ให้ย้ายเมืองสองแคว มาตั้งอยู่ ณ บริเวณตัวเมืองในปัจจุบัน และยังคงเรียกกันติดปากว่า เมืองสองแคว เรื่อยมา หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง คำขวัญประจำจังหวัด พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตะการตา ตราประจำจังหวัด รูปพระพุทธชินราช หมายถึงประพุทธชินราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีลัษณะงดงามที่สุดของประเทศไทย ต้นไม้ประจำจังหวัด ปีบ ดอกไม้ประจำจังหวัด นนทรี ผลไม้ประจำจังหวัด กล้วย สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว * วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช * พระราชวังจันทร์ เป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช * เขาสมอแครง * น้ำตกชาติตระการ * นำตกปอย * น้ำตกสกุโณทยาน * อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว * อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ * อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า * อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง * วนอุทยานเขาพนมทอง * อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว * […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top