Tag: ฉะเชิงเทรา

ดอกไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

February 28, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ดอกนนทรี ดอกไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ดอกไม้ประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, พิษณุโลก ชื่อดอกไม้ ดอกนนทรี ชื่อสามัญ Yellow Flamboyant ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทั่วไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วง เดือนมีนาคม-มิถุนายน การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน ดอกนนทรี เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช Read more →

จังหวัดฉะเชิงเทรา

February 17, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกและเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้เป็นจังหวัดปริมณฑล อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 82 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5,351 ตารางกิโลเมตร ฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว เป็นจังหวัดในภาคกลาง มีประวัติปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงและลำคลองทั่วไป โดยมี “หลวงพ่อโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว ในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาได้ขึ้นอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทย และคงอยู่เช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี พ.ศ. 2459 จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา” คำว่า “ฉะเชิงเทรา” เป็นภาษาเขมร แปลว่า คลองลึก ส่วนชื่อ “แปดริ้ว” นั้น ได้มาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อนำมาตากทำเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึง 8 ริ้ว หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ ดังนี้ แผนที่ 1. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2. อำเภอบางคล้า 3. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 4. อำเภอบางปะกง 5. อำเภอบ้านโพธิ์ 6. อำเภอพนมสารคาม 7. อำเภอราชสาส์น 8. อำเภอสนามชัยเขต 9. อำเภอแปลงยาว 10. อำเภอท่าตะเกียบ 11. อำเภอคลองเขื่อน คำขวัญประจำจังหวัด เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวาน ข้าวสารขาว มะพร้าวน้ำหอม ตราประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา รูปโบสถ์ คือที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมือง ต้นไม้ประจำจังหวัด นนทรีป่า ดอกไม้ประจำจังหวัด นนทรี สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกและเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้เป็นจังหวัดปริมณฑล อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 82 กิโลเมตร […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top