Tag: ดอกบัวหลวง

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี ชื่อดอกไม้ ดอกบัวหลวง ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. วงศ์ NYMPHACACEAE ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช ลักษณะทั่วไป เป็น พรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย ดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอุบลราชธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ดอกไม้ประจำจังหวัด ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี ชื่อดอกไม้ ดอกบัวหลวง ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. วงศ์ NYMPHACACEAE ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช ลักษณะทั่วไป เป็น พรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย ดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอุบลราชธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย ดอกไม้ประจำจังหวัด ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี ชื่อดอกไม้ ดอกบัวหลวง ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. วงศ์ NYMPHACACEAE ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช ลักษณะทั่วไป เป็น พรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย ดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอุบลราชธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตร

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตร ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตร ดอกไม้ประจำจังหวัด ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี ชื่อดอกไม้ ดอกบัวหลวง ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. วงศ์ NYMPHACACEAE ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช ลักษณะทั่วไป เป็น พรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย ดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอุบลราชธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี ชื่อดอกไม้ ดอกบัวหลวง ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. วงศ์ NYMPHACACEAE ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย ดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอุบลราชธานี Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top