Tag: ดอกสุพรรณิการ์

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้น สูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้น สูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้น สูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้น สูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้นสูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top