Tag: ดอกไม้ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี ดอกกัลปพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด ราชบุรี ชื่อดอกไม้ ดอกกัลปพฤกษ์ ชื่อสามัญ Pink Cassia, Pink Shower, Wishing Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana Craib. วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น กัลปพฤกษ์ (ภาคกลาง, ภาคเหนือ), กานล์ (เขมร-สุรินทร์), เปลือกขม (ปราจีนบุรี) ลักษณะทั่วไป กัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปร่ม แผ่กว้าง ใบประกอบขนนก ใบย่อย 5–8 คู่ ใบรูปไข่แกมขอบขนาน หรือแกมใบหอก โคนใบเบี้ยว ใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ออกดอกเป็นช่อพร้อมใบอ่อนตามกิ่ง มี 5 กลีบ สีชมพู แล้วซีดจนเป็นสีขาวเมื่อใกล้โรย ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน ผลเป็นฝักกลมยาวมีขนนุ่ม สีเทา เมล็ด จำนวนมาก การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม เติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ทนแล้งได้ดี ถิ่นกำเนิด ไทย ลาว พม่า และเวียดนาม Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง ดอกโกมาชุม ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง ดอกไม้ประจำจังหวัด ระนอง ชื่อดอกไม้ ดอกโกมาชุม ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrodium formosum วงศ์ ORCHIDACEAE ชื่ออื่น เอื้องเงินหลวง ลักษณะทั่วไป เป็นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัย ลำต้นเจริญทางด้านข้าง มีลำลูกกล้วยตั้งตรง กลมค่อนข้างอ้วน ความยาวประมาณ 30–50 เซนติเมตร ที่กาบใบมีขนสีดำลักษณะใบรูปไข่ยาวรี ยาวประมาณ 10–15 เซนติเมตร ปลายใบมี 2 แฉกไม่เท่ากัน ออกดอกที่ยอด ช่อดอกสั้น ช่อหนึ่งๆ มี 3–5 ดอก กลีบดอกมีสีขาว ปากสีเหลืองส้มโคนปากสอบปลายปากเว้า มีสันนูนสองสันจากโคน ออกมาถึงกลางปาก ขนาดดอกโตประมาณ 10 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อน ออกดอกเดือนตุลาคมถึงธันวาคม การขยายพันธุ์ แยกลำ สภาพที่เหมาะสม เป็นกล้วยไม้รากอากาศ ชอบอากาศชื้น ถิ่นกำเนิด บริเวณที่ราบต่ำและที่ราบสูงในประเทศอินเดีย พม่า เวียตนาม และไทย Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร ดอกบัวแดง ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร ดอกไม้ประจำจังหวัด ยโสธร ชื่อดอกไม้ ดอกบัวแดง ชื่อสามัญ Water Lily ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. วงศ์ NYMPHACACEAE ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด ถิ่นกำเนิด Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง ดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดอกไม้ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน ชื่อดอกไม้ ดอกบัวตอง ชื่อสามัญ Mexican Sunflower Weed ชื่อวิทยาศาสตร์ Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. วงศ์ COMPOSITAE ชื่ออื่น พอหมื่อนี่ ลักษณะทั่วไป บัวตองเป็นไม้ดอกมีอายุยืนยาวหลายปีสามารถสูงได้ถึง 5 เมตร ออกดอกเป็นช่อเดี่ยวบริเวณปลายกิ่ง มีสีเหลืองคล้าย ดอกทานตะวัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ดอกวงนอกเป็นหมัน กลีบดอกเรียวมีประมาณ 12–14 กลีบ ดอกวงในสีเหลืองส้ม เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ใบบัวตองเป็นใบเดี่ยว รูปไข่หรือแกมขอบขนาน มีขนขึ้นเล็กน้อยประปราย ปลายใบเว้าลึก 3–5 แฉก การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด เม็กซิโก Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร ดอกช้างน้าว ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร ดอกไม้ประจำจังหวัด มุกดาหาร ชื่อดอกไม้ ดอกช้างน้าว ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna integerrima (Lour.) Merr. วงศ์ OCHNACEAE ชื่ออื่น กระแจะ (ระนอง), กำลังช้างสาร (กลาง), ขมิ้นพระต้น (จันทบุรี), ควุ (กะเหรี่ยง-นครสวรรค์), แง่ง (บุรีรัมย์), ช้างน้าว ตานนกกรด (นครราชสีมา), ช้างโน้ม (ตราด), ช้างโหม (ระยอง), ตาชีบ้าง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ตาลเหลือง (เหนือ), ฝิ่น (ราชบุรี), โว้โร้ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ลักษณะทั่วไป ต้นสูง 3–8 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปใบหอก ขอบใบจักถี่ ใบเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง 2–8 ดอก มี 5–10 กลีบ สีเหลืองดอกร่วงง่าย มีกลิ่นหอมอ่อน ออกดอก เดือนมกราคม–พฤษภาคม ผลกลม เมื่อแก่เป็นสีดำมัน กลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่บนผล แล้วเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นแดง การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง, ตัดชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ดอกลั่นทมขาว (จำปาขาว) ดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ดอกไม้ประจำจังหวัด มหาสารคาม ชื่อดอกไม้ ดอกลั่นทมขาว (จำปาขาว) ชื่อสามัญ Frangipani ชื่อวิทยาศาสตร์ Plumeria ssp. วงศ์ APOCYNACEAE ชื่ออื่น ลีลาวดี, จำปาขาว ลักษณะทั่วไป ลั่นทมเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง เปลือกลำต้นหนา กิ่งอ่อนดูอวบน้ำ มียางสีขาวเหมือนนม ใบใหญ่สีเขียว ออกดอกเป็นช่อช่อละ หลายดอก ดอกหนึ่งมี 5 กลีบ ดอกมีหลายสีแล้วแต่ละชนิดของพันธุ์ เช่น สีขาว แดง ชมพู เหลือง และสีส้ม ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ ปักชำ สภาพที่เหมาะสม แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้ Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต ดอกเฟื่องฟ้า ดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต ดอกไม้ประจำจังหวัด ภูเก็ต ชื่อดอกไม้ ดอกเฟื่องฟ้า ชื่อสามัญ Bougainvillea, Peper Flower, Kertas ชื่อวิทยาศาสตร์ Bougainvillea spp. วงศ์ NYCTAGINACEAE ชื่ออื่น ตรุษจีน, ดอกต่างใบ, ดอกกระดาษ ลักษณะทั่วไป เฟื่องฟ้าเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทเถาเลื้อย ลำต้นมีความยาวประมาณ 1–10 เมตร มีลำเถาแข็งแรงเลื้อยไปได้ไกล ลำต้นมีหนามติดอยู่เป็นระยะๆ ลักษณะทรงพุ่มตัดแต่งได้ บังคับทิศทางการเจริญเติบโตได้ ใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถา รูปไข่ปลาย ใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ พื้นใบเรียบสีเขียว ออกดอกเป็นช่อตามส่วนยอด มีกลีบดอกหรือใบประดับ 3 กลีบ ส่วนดอกจะมี ดอกเล็กสีขาว กลีบดอกจะมีขนาดและสีสันแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ ออกดอกตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูแล้งจะให้ดอกดกมาก การขยายพันธุ์ การตอน, การปักชำ, การเสียบยอด สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัด ทนแล้งได้ดี ถิ่นกำเนิด ประเทศบราซิล Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่ ดอกยมหิน ดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่ ดอกไม้ประจำจังหวัด แพร่ ชื่อดอกไม้ ดอกยมหิน ชื่อสามัญ Almond-wood, Chickrassy Chittagong-wood ชื่อวิทยาศาสตร์ Chukrasia velutina Roem. วงศ์ MELIACEAE ชื่ออื่น โค้โย่ง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ช้ากะเดา (ใต้), ยมขาว (เหนือ), ยมหิน มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง), ริ้งบ้าง รี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เสียดค่าย (สุราษฎร์ธานี) ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว เรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวยต่ำ เปลือกสีน้ำตาลคล้ำ สีเทาหรือ เทาปนดำ แตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้น ใบเป็นใบประกอบออกเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปดาบ ท้องใบมีขนนุ่ม หลังใบ เกลี้ยง ดอกขนาดเล็ก สีเขียวแกมเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม เป็นไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิด ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลาง ถิ่นกำเนิด ป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นทั่วไป Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี ชื่อดอกไม้ ดอกบัวหลวง ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. วงศ์ NYMPHACACEAE ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช ลักษณะทั่วไป เป็น พรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย ดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอุบลราชธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ดอกไม้ประจำจังหวัด ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี ชื่อดอกไม้ ดอกบัวหลวง ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. วงศ์ NYMPHACACEAE ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช ลักษณะทั่วไป เป็น พรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย ดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอุบลราชธานี Read more →

Scroll to Top