Tag: ตรัง

ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง ดอกศรีตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัด ตรัง ชื่อดอกไม้ ดอกศรีตรัง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ Jacaranda filicifolia D. Don. วงศ์ BIGNONIACEAE ชื่ออื่น แคฝอย (กรุงเทพฯ), ศรีตรัง (ตรัง) ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5–10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงกันข้าม ใบย่อยเล็ก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง ดอกสีม่วง กลีบดอก 5 กลีบเชื่อมกันเป็นหลอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง ถิ่นกำเนิด เป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ Read more →

จังหวัดตรัง

February 12, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดตรัง ตรังหรือเมืองทับเที่ยง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,917 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวเหยียดทางด้านตะวันตก มีเกาะในทะเลอันดามันอยู่ในการปกครองกว่า 40 เกาะ ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง จากเชิงเขาบรรทัดลาดต่ำลงมาจนจดฝั่งอันดามัน ลักษณะพื้นที่เป็นควน (เนิน) สูงต่ำกระจายอยู่ทั่วไป มีแม่น้ำสำคัญได้แก่ แม่น้ำตรัง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรี ธรรมราช เมืองสิบสองนักษัตรในสมัยก่อน ตรังเป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีนำพันธุ์มาจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรก ของภาคใต้ เมืองตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งน้ำตกและเกาะกลางทะเลอันงดงามเป็นจำนวนมาก หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ คำขวัญประจำจังหวัด เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกสีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา ตราประจำจังหวัด รูปสะพาน กระโจม ลูกคลื่น สะพานกับกระโจมหมายถึงจังหวัดนี้เคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศมาแต่โบราณ ลูกคลื่นคือความหมายของคำว่าตรังในภาษาของชาวมัชฌิมประเทศ ต้นไม้ประจำจังหวัด ศรีตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัด ศรีตรัง สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรน์ภักดี อุทยานเขาช่อง ทะเลกันตรัง ถ้ำสุรินทร์ น้ำตกโตนเต๊ะ หาดปาดเม็ง เขาปินะ ทะเลสองห้อง Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top