Tag: นิทานอีสป เรื่อง ชาวนากับเทพารักษ์

นิทานอีสป เรื่อง ชาวนากับเทพารักษ์

July 17, 2012 clonedbabies Comments Off on นิทานอีสป เรื่อง ชาวนากับเทพารักษ์

นิทานอีสป เรื่อง ชาวนากับเทพารักษ์ ชาวนาผู้หนึ่งนั่งร้องไห้บนบานขอให้เทพารักษ์มาช่วย   “เกวียนติดอยู่ในหล่มลึกอย่างนี้ ลูกจะทำอย่างไรได้ ท่านเทพยดา ผู้รักษาป่าขอจงมาช่วยลูกด้วยเถิด” เทพรักษ์ปรากฏกายตรงหน้าชาวนาเเล้วกล่าวว่า   “ถ้าอยากยกเกวียนให้พ้นหล่ม ก็จะเอาบ่าของเจ้าสอดไปใต้ล้อ เเล้วออกเเรงยกเกวียนขึ้นเท่านั้นเอง” คติสอนใจจากนิทานอีสปเรื่องนี้: “จงพยายามช่วยตัวเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น” Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top