Tag: ปทุมธานี

ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี ชื่อดอกไม้ ดอกบัวหลวง ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. วงศ์ NYMPHACACEAE ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย ดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอุบลราชธานี Read more →

จังหวัดปทุมธานี

February 16, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ทางเหนือของกรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,566 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ตัวเมืองอยู่ห่างกรุงเทพฯประมาณ 46 กิโลเมตร ปทุมธานี เดิมชื่อ “เมืองสามโคก” เป็นเมืองที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้า ปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ. 2175 มาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญที่ถูกอพยพต้อนมาจากเมืองเมาะตะมะ ไปทำมาหากินที่บ้านสามโคกนี้ใกล้กับวัดสิงห์ เขตอำเภอสามโคกปัจจุบัน ในปัจจุบันยังมีโคกดินโบราณสำหรับเผาโอ่ง อ่างของชาวมอญในสมัยโบราณเหลืออยู่เพียง 2 โคก การอพยพชาวมอญมาอยู่ที่เมืองนี้ยังมีในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2317) และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2358) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั้น พระองค์ได้เสด็จประพาสเมืองสามโคก ได้มีพสกนิกรจำนวนมากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำดอกบัวหลวงขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอย่างเนืองแน่น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเมืองใหม่เพื่อให้เป็นสิริมงคลว่า “ประทุมธานี” และต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนการสะกดนามจังหวัดเป็น “ปทุมธานี” หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมเเก้ว อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา คำขวัญประจำจังหวัด ถิ่นบังหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สมใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม ตราประจำจังหวัด รูปดอกบัว ในอดีตกาล ทั่วทั้งท้องน้ำเจ้าพระยาในแถบนี้ เต็บไปด้วยดอกบัว เด่นเป็นสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงพระราชทานชื่อใหม่ จากสามโคกเป็นปทุมธานี ต้นไม้ประจำจังหวัด ปาริชาติ ดอกไม้ประจำจังหวัด บัวหลวง ผลไม้ประจำจังหวัด ส้มเขียวหวาน สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ศาลหลักเมือง วัดชินวราราม วัดสิงห์ วัดเจดีย์ทอง วัดพืชอุดม วัดบัวขวัญ วัดวรณี ธรรมกายาราม วัดไผ่ล้อม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top