Tag: ประเทศไทยมีกี่จังหวัด

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

December 19, 2019 admin No comments

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง ประเทศไทยของเราถ้าแบ่งตามภูมิภาคก็จะสามารถแบ่งได้เป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ แต่ถ้าแบ่งลักษณะการกระจายอำนาจการปกครองก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 77 จังหวัด โดยมีจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดล่าสุด ถูกจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 แต่ถ้าแบ่งตามแบบของกรมการปกครองจะแบ่งออกเป็น 76 จังหวัด และ 2 เขตปกครองพิเศษ แต่เดิมนั้นจังหวัดในประเทศไทย ก็คือหัวเมือง เมือง และประเทศราช นั่นเอง โดยที่กระจัดกระจายกันอยู่รอบๆเขตเมืองหลวง มีฐานะและผู้ปกครองแตกต่างกันออกไป ต่อมาได้มีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่ให้มีความทันสมัยและ ง่ายต่อการปกครอง จึงได้มีการเปลี่ยนหัวเมือง เมือง และประเทศราชเหล่านั้นเป็นจังหวัด โดยทางส่วนกลางจะส่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ออกไปบริหาราชการในจังหวัดนั้นๆ เรียกว่าพ่อเมือง หรือในปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเอง จังหวัดต่างๆในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษร 1. กรุงเทพมหานคร 2. กระบี่ 3. กาญจนบุรี 4. กาฬสินธุ์ 5. กำแพงเพชร 6. ขอนแก่น 7. จันทบุรี 8. ฉะเชิงเทรา 9. ชลบุรี 10. ชัยนาท 11. ชัยภูมิ 12. ชุมพร 13. เชียงราย 14. เชียงใหม่ 15. ตรัง 16. ตราด 17. ตาก 18. นครนายก 19. นครปฐม 20. นครพนม 21. นครราชสีมา 22. นครศรีธรรมราช 23. นครสวรรค์ 24. นนทบุรี 25. นราธิวาส 26. น่าน 27. บึงกาฬ 28. บุรีรัมย์ 29. ปทุมธานี 30. ประจวบคีรีขันธ์ 31. ปราจีนบุรี […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top