Tag: ประเพณีขึ้นเขาสวาย

ประเพณีไทย ประเพณีขึ้นเขาสวาย

November 5, 2013 clonedbabies No comments

ประเพณีไทย ประเพณีขึ้นเขาสวาย ประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันแปดสิบใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดขึ้นที่วนอุทยาน พนมสวาย หรือเขาสวาย มีความสำคัญต่อชาวสุรินทร์มาแต่ครั้งโบราณ เมื่อถึงเดือน ๕ ของทุกปี บรรพบุรุษชาวสุรินทร์ถือว่าเป็นงานประเพณีหยุดงาน โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือช่วงที่ ๑ เรียกว่า ตอมตู๊จ หมายถึงวันหยุดงานเล็ก จะหยุดทำงานเพียง ๓ วัน ส่วนช่วงที่ ๒ เรียกว่า ตอมธม หมายถึง วันหยุดงานใหญ่ หยุดทำงานทั้งหมด ๗ วัน และเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี ชาวสุรินทร์จะร่วมมือร่วมใจจัดงานบุญประเพณีขึ้นเขาสวาย ถือว่าเป็นประเพณีไทยวัน ขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ ชาวสุรินทร์จะหยุดงาน และเดินทางขึ้นเขาสวาย เพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตต่อตนเองและครอบครัว สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 แห่งบนยอดเขาอันได้แก่ 1.พระใหญ่หรือพระสุรินทร มงคล 2.รอยพระพุทธบาทจำลอง 3.อัฐิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล 4.พระพุทธรูปองค์ดำ 5.อัฐิพระครูพนมศิลคุณ (สวน สารธมฺโม) 6.ร่องรอยแห่งปราสาทหินพนมสวาย 7.ศาลเจ้าแม่กวนอิม 8.เต่าหินศักดิ์สิทธิ์ 9.สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงระฆังศักดิ์สิทธิ์ 1,080 ใบ ซึ่งเป็นระฆังจากวัดทั่วจังหวัดสุรินทร์ 1,070 ใบ และอีก 10 ใบ จากวัดชื่อดังในกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าหากใครได้มาเคาะระฆังเหล่านี้จะมีชื่อเสียงขจรไกลเหมือนดังเสียง ระฆังที่ก้องกังวานออกไป   ที่มาประเพณีไทย ประเพณีขึ้นเขาสวาย : http://www.khaosod.co.th Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top