Tag: สตูล

ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล ดอกกาหลง ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล ดอกไม้ประจำจังหวัด สตูล ชื่อดอกไม้ ดอกกาหลง ชื่อสามัญ Galaong, Snowy Orchid Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia acuminata Linn. วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น เสี้ยวดอกขาว, ส้มเสี้ยว, เสี้ยวน้อย ลักษณะทั่วไป กาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบเป็นใบไม้แฝดออกสลับกันไปตามต้น ดอกขาวใหญ่ ดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอมเล็กน้อย ดอกมี 6 กลีบ ซ้อนเหลื่อมกัน ช่อหนึ่งออกดอกประมาณ 5-8 ดอก ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย, เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ Read more →

จังหวัดสตูล

February 9, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย (ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน) คำว่า “สตูล” มาจากคำภาษามลายูว่า “สโตย” แปลว่ากระท้อนซึ่ง เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่นี้ โดยชื่อเมือง “นครสโตยมัมบังสการา” (Negeri Setoi Mumbang Segara) นั้นหมายความว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ดังนั้น “ตราพระสมุทรเทวา” จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้ สตูล มีพื้นที่ 2,478 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเป็นชาวไทยมุสลิมถึงร้อยละ 80 เป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก (ชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย) สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 973 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 80 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง มีที่ราบป่าเขา ห้วยลำธารในเขตภาคตะวันออกของจังหวัด ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่าโกงกางและไม้แสมมาก นอกจากนี้ในเขตจังหวัดสตูลยังมีหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามันอีกกว่าร้อยเกาะ เช่น หมู่เกาะตง หมู่เกาะตะรุเตา เกาะเภตรา เกาะสาหร่าย ฯลฯ หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง อำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง คำขวัญประจำจังหวัด สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ์ ตราประจำจังหวัด รูปพระสมุทรเทวา สถิตอยู่บนแท่นหินกลางทะเลกับรัศมีพระอาทิตย์อัสดง พระสมุทรเทวา คือเทวดาผู้ปกปักรักษามหาสมุทร บัลลังก์หินคือวิมานของเทวดา พระอาทิตย์อัสดง คือฝั่งทะเลตะวันตกหรือมหาสมุทรอินเดียนั่นเอง ต้นไม้ประจำจังหวัด หมากพลูตั๊กแตน ดอกไม้ประจำจังหวัด กาหลง สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะลิแปะ ทะเลบัง น้ำตกปาหนัน เขาโต๊ะยงกง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเด็น อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เกาะกลาง เกาะไข่ แหลมตันหนงโป หาดทรายยาว […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top