Tag: อำนาจเจริญ

ดอกไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

March 14, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ดอกทองกวาว ดอกจานเหลือง ดอกไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ดอกไม้ประจำจังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, อำนาจเจริญ, อุดรธานี ชื่อดอกไม้ ดอกทองกวาว ชื่อสามัญ Flame of the forest, Bastard Teak, Bengal kinotree, Kino tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น กวาว ก๋าว (ภาคเหนือ), จอมทอง (ภาคใต้), จ้า (เขมร), ทองธรรมชาติ ทองพรหมชาติ ทองต้น (ภาคกลาง), ดอกจาน (อิสาน) ลักษณะทั่วไป ทองกวาว เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงประมาณ 10–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปทรงไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะกลม หรือเป็นทรงกระบอก ใบประกอบมี 3 ใบ ขนาดไม่เท่ากัน ใบหนาและมีขน ใต้ใบสีเขียวอมเทา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง คล้ายดอกถั่ว สีแสดแดงหรือเหลือง มีขน ออกดอก เดือนธันวาคม–มีนาคม ผลเป็นฝักแบน มีขนนุ่ม เมล็ด 1 เมล็ดอยู่ที่ปลายฝัก การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อินเดีย ดอกทองกวาว เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำพูน, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดอุดรธานี Read more →

จังหวัดอำนาจเจริญ

February 22, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งขึ้นล่าสุดเป็นจังหวัดที่ 76 ของประเทศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเคยเป็นเมืองหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางรถยนต์ประมาณ 568 กิโลเมตร หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และกิ่งอำเภอลืออำนาจ คำขวัญประจำจังหวัด พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม ตราประจำจังหวัด รูปพระมงคลมิ่งเมืองซึ่งให้ความคุ้มครองชาวเมือง ต้นไม้ประจำจังหวัด ตะเคียนหิน ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกจานเหลือง สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว วัดพระเหลาเทพนิมิต พระมงคลมิ่งเมือง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน วัดถ้ำแสงเพชร แก่งหินขัน วนอุทยานดอนเจ้าปู่ แหล่งทอผ้าไหมบ้านสร้อย วัดประจำจังหวัด วัดพระเหลาเทพนิมิตร พระอุโบสถของวัดมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีพระประธานคือ พระเหลาเทพนิมิตร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานในพระอุโบสถ องค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทองงดงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263 Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top