Tag: อุบลราชธานี

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี ชื่อดอกไม้ ดอกบัวหลวง ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. วงศ์ NYMPHACACEAE ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช ลักษณะทั่วไป เป็น พรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย ดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอุบลราชธานี Read more →

จังหวัดอุบลราชธานี

February 10, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 15,517 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีพื้นที่กว้างใหญ่ ภายหลังถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดใหม่คือจังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. 2515 และจังหวัดอำนาจเจริญในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งถ้ารวมพื้นที่อีกสองจังหวัดที่แยกออกไป จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 25 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอเขื่องใน อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอบุณฑริก อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตาลสุมอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสำโรง อำเภอดอนมดแดง อำเภอสิรินธร อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอนาตาล อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอน้ำขุ่น คำขวัญประจำจังหวัด เมืองดอกไม้งาม แม้น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้ม ก่อนประวัติศาสตร์ ตราประจำจังหวัด รูปหนองน้ำมีก้านใบและดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงชาวเมืองหนองลุ่มภู ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ของนครเวียงจันทร์ ชาวเมืองได้อพยพหนีการตามฆ่าของเจ้านครเวียงจันทน์เข้ามาพึ่งพระพรมโพธิสมภารเมืองไทย ต้นไม้ประจำจังหวัด ยางนา ดอกไม้ประจำจังหวัด บัว สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ผาแต้ม แก่งกระพือ วัดหนองบัว วัดภูเขาแก้ว เขื่อนสิรินธร วัดบูรพาราม วัดหนองป่าพง วัดป่านานาชาติ วัดมหาวนาราม วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระมงคลมิ่งและพุทธอุทยานเขาดานพระบาท อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ Read more →

ผาแต้มดินแดนแห่งเมืองอุบลราชธานี

August 1, 2014 admin Comments Off on ผาแต้มดินแดนแห่งเมืองอุบลราชธานี

ผาแต้มดินแดนแห่งเมืองอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติผาแต้มมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับติดต่อกันโดยพื้นที่ทั่วไปอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100 – 600 เมตรอาณาเขตติดต่อกบประเทศลาว ที่นี่น่าสนใจตรงที่ “จุดที่พบภาพเขียนของยุดก่อนประวัติศาสตร์ที่เดียวในประเทศไทย” อุทยานแห่งชาติผาแต้มสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินติดกับแม่น้ำโขงนอกจากนั้นบริเวณนี้ยังมีหน้าผาสูงชันให้เห็นอีกด้วย ผาที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ก็มีหลายแห่งครับนอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของชาวอุบลราชธานีด้วยครับ สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่มีทั้งสามฤดูกาล Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top