Tag: เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย

February 15, 2015 admin No comments

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย เขตห้ามล่าสัตว์ป่า(Non-hunting Area) หมายถึง อาณาบริเวณพื้นที่ที่ทางราชการได้กำหนดไว้ให้เป็นที่ทอยู่อาศัยของสัตว์ป่า หรือเป็นที่ที่สัตว์ป่าต้องการใช้สำหรับกิจกรรมบางอย่างในการดำรงชีวิต เช่น เป็นที่ผสมพันธุ์ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน เป็นแห่งอาหาร เป็นที่ลงพักระหว่างเดินทางย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่หายากหรือถูกคุกคามให้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นได้อย่างปลอดภัย สามารถดำรงพันธุ์ต่อไปได้ตามธรรมชาติ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีดังนี้ – คุ้มครอง อารักขาสัตว์ป่าในพื้นที่ให้ได้รับความปลอดภัย – เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เหมาะสมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า – เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบ นิเวศในพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น มักเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก ไม่ใหญ่เหมือนกับเขตวนอุทยาน หรือ เขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมักมีขนาดใหญ่โต และโดยมากแล้วเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ก็มักจะเป้นส่วนหนึ่งของวนอุทยานหรืออุทยานแห่งชาตินั่นเอง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหมด 60 แห่งดังนี้ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ที่ตั้ง : จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ : 1,500 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแหรง ที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา เนื้อที่ : 68,250 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาใหญ่-เขาหน้าผาตั้ง ที่ตั้ง : จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ : 15,000 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง ที่ตั้ง : จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ : 1,450 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ : 4,850 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบรูณ์ เนื้อที่ : 27,200 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน ที่ตั้ง : จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ : 2,299 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ที่ตั้ง : จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ : 2,906 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top