Tag: เพลงชาติ

เพลงชาติสิงคโปร์

February 13, 2016 admin No comments

เพลงชาติสิงคโปร์ เพลงชาติสิงคโปร์ ชื่อเพลง : มาจูละห์ ซีงาปูรา (Majulah Singapura) แปลว่า “สิงคโปร์จงเจริญ” Mari kita rakyat Singapura Sama-sama menuju bahagia Cita-cita kita yang mulia Berjaya Singapura Marilah kita bersatu Dengan semangat yang baru Semua kita berseru Majulah Singapura Majulah Singapura Read more →

เพลงชาติฟิลิปปินส์

February 13, 2016 admin No comments

เพลงชาติฟิลิปปินส์ เพลงชาติฟิลิปปินส์ ชื่อเพลง : ลูปังฮินิรัง (Lupang Hinirang) แปลว่า “แผ่นดินอันเป็นที่รัก” Bayang magiliw Perlas ng Silanganan Alab ng puso, Sa Dibdib mo’y buhay. Lupang Hinirang, Duyan ka ng magiting, Sa manlulupig, Di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, Sa simoy at sa langit mong Bughaw, May dilag ang tula, At awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo’y Tagumpay na nagniningning, Ang bituin at araw niya, Kailan pa ma’y di magdidilim, Lupa ng araw ng luwalhati’t Pagsinta, Buhay ay langit sa Piling mo. Aming ligaya na pag May mang-aapi, Ang mamatay Ng dahil sa iyo. Read more →

เพลงชาติเมียนมาร์

February 13, 2016 admin No comments

เพลงชาติเมียนมาร์ เพลงชาติเมียนมาร์ ชื่อเพลง : คาบา มา จี (Kaba Ma Kyei) แปลว่า “ขอประเทศเมียนมาร์คงอยู่ชั่วนิรันดร์” ตะย้า มยะ ตา ลุ ลา ชิ้น แน เมอ ตเหว่ โด ปเหย่ โด มเหย่ มย้า หลู่ คา เต๊ยน์ เญ้ยน์ จ๊าน เส่ โบ เซ็ย ตู่ หญี่ มยะ หว่าดะ พยู สิ่น เด ปเหย่ โด ปเหย่ โด มเหย่ ปหยี่ เด่าน์ ซู อัมเหว่ อัมเย้ ติ ดัน เสะ อะเด็ยถ่าน ปยู เบ๊ เท็ยน์ เต็ยน์ โซ เหล่ กาบ่า มาเจ่ มยาหม่า ปเหย่ โด โบ๊ บว๊า อัมเหว่ สิ โม ชิ มยะ โน้ เบ่ ปหยี่ เด่าน์ ซูโก่ อะเตะ เป๊ โล โด กะ กแหว่ เมอเหล่ ด่า โด ปเหย่ ด่า โด มเหย่ โด ไป่น์ แด มเหย่ โด ปเหย่ โด มเหย่ เออโจ๊ โก่ […] Read more →

เพลงชาติมาเลเซีย

February 13, 2016 admin No comments

เพลงชาติมาเลเซีย เพลงชาติมาเลเซีย ชื่อเพลง : เนการากู (Negaraku) แปลว่า “ประเทศของฉัน” Negaraku, Tanah tumpahnya darahku, Rakyat hidup, Mengarut dan laku musnah, Rahmat bahagia, Demon Kurniakan, Raja kita, Selamat bertakhta. Rahmat bahagia, Demon kurniakan, Raja kita, Selamat bertakhta. Read more →

เพลงชาติลาว

February 13, 2016 admin No comments

เพลงชาติลาว เพลงชาติลาว ชื่อเพลง : เพลงชาติลาว หรือ เพงซาดลาวในภาษาลาว ซาดลาวตั้งแต่ใดมา ลาวทุกถ้วนหน้าเซิดซูสุดใจ ฮ่วมแฮงฮ่วมจิดฮ่วมใจ สามักคีกันเป็นกำลังเดียว เด็ดเดี่ยวพ้อมกันก้าวหน้า บูซาซูเกียดของลาว ส่งเสิมใซ้สิดเป็นเจ้า ลาวทุกซนเผ่าสะเหมอพาบกัน บ่ให้พวกจักกะพัด และพวกขายซาดเข้ามาลบกวน ลาวทั้งมวนซูเอกะลาด อิดสะละพาบของซาดลาวไว้ ตัดสินใจสู้ซิงเอาไซ พาซาดลาวไปสู่ความวัดทะนา Read more →

เพลงชาติอินโดนีเซียน

February 13, 2016 admin No comments

เพลงชาติอินโดนีเซียน เพลงชาติอินโดนีเซียน ชื่อเพลง : อินโดนีเซีย รายา (Indonesia Raya) แปลว่า “อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่” Indonesia, tanah airku, Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, “Indonesia bersatul” Hiduplah tanahku, Hiduplah neg’riku, Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya. (*ประสานเสียง) Indonesia Raya, merdeka, merdeka Tanahku, neg’riku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya. (*ซ้ำ) Read more →

เพลงชาติกัมพูชา

February 13, 2016 admin No comments

เพลงชาติกัมพูชา เพลงชาติกัมพูชา (โนโกร์เรียช ) ชื่อเพลง : เพลงนครราช (Nokoreach) แปลว่า “เมืองของพระเจ้าแผ่นดิน” ซม ปวก เตฝดา เรียกซา มฮา กสัต เยิง ออย บาน รุง เรือง ดอย เจ็ย ม็องก็อล เซเร็ย ซัวสเด็ย เยิง ขญม เปรียะฮ์ ออง โซม ซรก กรอม มลุป เปรียะฮ์ บารอเม็ย เน็ย เปรียะฮ์ นอรอบอเด็ย ว็อง กสัตรา แดล ซาง ปราสาต ถมอ กรุป กรอง แดน ขแม็ย โบะราน ทเกิง ทกานฯ *หมายเหตุ เนื้อร้องของเพลงนครราชมี 3 บท แต่เวลาร้องในประเทศกัมพูชา นิยมร้องแต่บทแรกเพียงบทเดียว Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top