Tag: เลย

ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย ดอกไม้ประจำจังหวัด เลย ชื่อดอกไม้ ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ Paphiopedilum hirsutissimum วงศ์ ORCHIDACEAE ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป เป็นกล้วยไม้แบบ sympodial แบบไม่มีลำลูกกล้วย ระบบรากเป็นแบบรากกึ่งดิน ออกเป็นกระจุกที่โคนต้นและมักทอดไปทางด้านราบมาก กว่าหยั่งลึกลงไปในดิน ใบรูปขอบขนาน ออกดอกเดี่ยว กว้างประมาณ 8 ซม. ก้านดอกยาวและตั้งตรงสีเขียว มีขนสั้นสีม่วงแดงจำนวนมาก กลีบเลี้ยงบนรูปไข่กลับ โคนกลีบสีน้ำตาลอมเหลือง ปลายกลีบสีเขียว กลีบดอกรูปแถบแกมรูปไข่กลับ โคนสีเขียว ปลายสีม่วงอมชมพู ขอบ ด้านบนหยักเป็นคลื่น มีขนปกคลุมทั่วทั้งกลีบ กลีบปากเป็นถุงลึก สีเหลืองอมเขียวมีจุดเล็กๆ สีน้ำตาล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม การขยายพันธุ์ แยกหน่อ สภาพที่เหมาะสม เติบโตได้ดีในที่มีอากาศเย็น ถิ่นกำเนิด ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และชัยภูมิ Read more →

จังหวัดเลย

February 7, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดเลย เลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 14 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูกระดึง อำเภอนาแห้ว อำเภอนาด้วง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว และอำเภอเอราวัณ คำขวัญประจำจังหวัด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ตราประจำจังหวัด รูปพระธาตุศรีสสองรัก หมายถึง เป็นอนุสาวรีย์การปักปันเขตเแดนระหว่างกรุงศรีสัตนาคนหุตกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ต้นไม้ประจำจังหวัด สนสามใบ ดอกไม้ประจำจังหวัด รองเท้านารีเหลืองเลย สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (ชื่อเดิมคืออุทยานแห่งชาตินาแห้ว) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top