ตัวย่อจังหวัด ของประเทศไทย

บทความนี้เว็บไซต์ clonedbabies.com จะขอนำเสนอข้อมูลของตัวย่อจังหวัดในประเทศไทย ตัวย่อแต่ละจังหวัดจะมีอะไรบ้างวันนี้เราได้รวบรวมอักษรย่อจังหวัดมาให้แล้วครับผมไปดูกันเลย

ตัวย่อจังหวัด เรียงตามตัวอักษร

ลำดับจังหวัดอักษรย่อจังหวัด
1กรุงเทพมหานครกทม
2กระบี่กบ
3กาญจนบุรีกจ
4กาฬสินธุ์กส
5กำแพงเพชรกพ
6ขอนแก่นขก
7จันทบุรีจบ
8ฉะเชิงเทราฉช
9ชลบุรีชบ
10ชัยนาทชน
11ชัยภูมิชย
12ชุมพรชพ
13เชียงรายชร
14เชียงใหม่ชม
15ตรังตง
16ตราดตร
17ตากตก
18นครนายกนย
19นครปฐมนฐ
20นครพนมนพ
21นครราชสีมานม
22นครศรีธรรมราชนศ
23นครสวรรค์นว
24นนทบุรีนบ
25นราธิวาสนธ
26น่านนน
27บึงกาฬบก
28บุรีรัมย์บร
29ปทุมธานีปท
30ประจวบคีรีขันธ์ปข
31ปราจีนบุรีปจ
32ปัตตานีปน
33พะเยาพย
34พระนครศรีอยุธยาอย
35พังงาพง
36พัทลุงพท
37พิจิตรพจ
38พิษณุโลกพล
39เพชรบุรีพบ
40เพชรบูรณ์พช
41แพร่พร
42ภูเก็ตภก
43มหาสารคามมค
44มุกดาหารมห
45แม่ฮ่องสอนมส
46ยโสธรยส
47ยะลายล
48ร้อยเอ็ดรอ
49ระนองรน
50ระยองรย
51ราชบุรีรบ
52ลพบุรีลบ
53ลำปางลป
54ลำพูนลพ
55เลยลย
56ศรีสะเกษศก
57สกลนครสน
58สงขลาสข
59สตูลสต
60สมุทรปราการสป
61สมุทรสงครามสส
62สมุทรสาครสค
63สระแก้วสก
64สระบุรีสบ
65สิงห์บุรีสห
66สุโขทัยสท
67สุพรรณบุรีสพ
68สุราษฎร์ธานีสฎ
69สุรินทร์สร
70หนองคายนค
71หนองบัวลำภูนภ
72อ่างทองอท
73อำนาจเจริญอจ
74อุดรธานีอด
75อุตรดิตถ์อต
76อุทัยธานีอน
77อุบลราชธานีอบ
ตารางแสดง ตัวย่อจังหวัด

ตัวย่อจังหวัดภาษาอังกฤษ

ลำดับจังหวัดตัวย่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
1กรุงเทพมหานครBKK
2กระบี่KBI
3กาญจนบุรีKRI
4กาฬสินธุ์KSN
5กำแพงเพชรKPT
6ขอนแก่นKKN
7จันทบุรีCTI
8ฉะเชิงเทราCCO
9ชลบุรีCBI
10ชัยนาทCNT
11ชัยภูมิCPM
12ชุมพรCPN
13เชียงรายCRI
14เชียงใหม่CMI
15ตรังTRG
16ตราดTRT
17ตากTAK
18นครนายกNYK
19นครปฐมNPT
20นครพนมNPM
21นครราชสีมาNMA
22นครศรีธรรมราชNST
23นครสวรรค์NSN
24นนทบุรีNBI
25นราธิวาสNWT
26น่านNAN
27บึงกาฬBKN
28บุรีรัมย์BRM
29ปทุมธานีPTE
30ประจวบคีรีขันธ์PKN
31ปราจีนบุรีPRI
32ปัตตานีPTN
33พะเยาPYO
34พระนครศรีอยุธยาAYA
35พังงาPNA
36พัทลุงPLG
37พิจิตรPCT
38พิษณุโลกPLK
39เพชรบุรีPBI
40เพชรบูรณ์PNB
41แพร่PRE
42ภูเก็ตPKT
43มหาสารคามMKM
44มุกดาหารMDH
45แม่ฮ่องสอนMSN
46ยโสธรYST
47ยะลาYLA
48ร้อยเอ็ดRET
49ระนองRNG
50ระยองRYG
51ราชบุรีRBR
52ลพบุรีLRI
53ลำปางLPG
54ลำพูนLPN
55เลยLEI
56ศรีสะเกษSSK
57สกลนครSNK
58สงขลาSKA
59สตูลSTN
60สมุทรปราการSPK
61สมุทรสงครามSKM
62สมุทรสาครSKN
63สระแก้วSKW
64สระบุรีSRI
65สิงห์บุรีSBR
66สุโขทัยSTI
67สุพรรณบุรีSPB
68สุราษฎร์ธานีSNI
69สุรินทร์SRN
70หนองคายNKI
71หนองบัวลำภูNBP
72อ่างทองATG
73อำนาจเจริญACR
74อุดรธานีUDN
75อุตรดิตถ์UTT
76อุทัยธานีUTI
77อุบลราชธานีUBN
ตารางแสดง จังหวัดภาษาอังกฤษตัวย่อ

อักษรย่อจังหวัดแบ่งตามภาค

ตัวย่อจังหวัด ภาคกลาง

กรุงเทพฯกทม
กาญจนบุรีกจ
ชัยนาทชน
นครปฐมนฐ
นครนายกนย
นนทบุรีนบ
ปทุมธานีปท
ประจวบคีรีขันธ์ปข
พระนครศรีอยุธยาอย
ราชบุรีรบ
ลพบุรีลบ
สระบุรีสบ
สมุทรปราการสป
สมุทรสงครามสส
สมุทรสาครสค
สิงห์บุรีสห
สุพรรณบุรีสพ
อ่างทองอท
เพชรบุรีพบ
ตารางแสดง อักษรย่อจังหวัด ภาคกลาง

ตัวย่อจังหวัด ภาคเหนือ

กำแพงเพชรกพ
ตากตก
นครสวรรค์นว
น่านนน
พะเยาพย
พิจิตรพจ
พิษณุโลกพล
ลำปางลป
ลำพูนลพ
สุโขทัยสท
อุทัยธานีอน
อุตรดิตถ์อต
เพชรบูรณ์พช
เชียงใหม่ชม
เชียงรายชร
แพร่พร
แม่ฮ่องสอนมส
ตารางแสดง อักษรย่อจังหวัด ภาคเหนือ

ตัวย่อจังหวัด ภาคตะวันออก

จันทบุรีจบ
ฉะเชิงเทราฉช
ชลบุรีชบ
ตราดตร
ปราจีนบุรีปจ
ระยองรย
สระแก้วสก
ตารางแสดง อักษรย่อจังหวัด ภาคตะวันออก

ตัวย่อจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์กส
ขอนแก่นขก
ชัยภูมิชย
นครพนมนพ
นครราชสีมานม
บึงกาฬบก
บุรีรัมย์บร
มหาสารคามมค
มุกดาหารมห
ยโสธรยส
ร้อยเอ็ดรอ
ศรีสะเกษศก
สกลนครสน
สุรินทร์สร
หนองคายนค
หนองบัวลำภูนภ
อำนาจเจริญอจ
อุดรธานีอด
อุบลราชธานีอบ
เลยลย
ตารางแสดง อักษรย่อจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวย่อจังหวัด ภาคใต้

กระบี่กบ
ชุมพรชพ
ตรังตง
นครศรีธรรมราชนศ
นราธิวาสนธ
ปัตตานีปน
พัทลุงพท
พังงาพง
ภูเก็ตภก
ยะลายล
ระนองรน
สงขลาสข
สุราษฎร์ธานีสฏ
สตูลสต
ตารางแสดง อักษรย่อจังหวัด ภาคใต้

ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลตัวย่อจังหวัดใครที่กำลังหาข้อมูลตัวย่อแต่ละจังหวัดก็สามารถอ่านได้จากเนื้อหาของเราที่นำเสนอกันได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ได้ในเนื้อหาบทต่อๆ ไป สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคน บายๆ

NOTE : ข้อมูลของตัวย่อจังหวัดเป็นเพียงเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบให้กับผู้ที่กำลังหาข้อมูลของอักษรย่อจังหวัดของประเทศไทย หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางทีมงานของ clonedbabies.com ต้องขออภัยด้วยนะครับ ทางทีมงานจะพยายามหาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาให้กับทุกท่านในเนื้อหาต่อๆ ไปครับผม

 

ข้อมูลจาก jangwat.com