ทำไมเราควรลงทุนในทองคำ

ทำไมเราควรลงทุนในทองคำ

ทำไมเราควรลงทุนในทองคำ

ทองคำ (Gold) เป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองทอง มีลักษณะแวววาว และหาได้ยาก สาเหตุที่ทำให้ทองคำมีความโดดเด่นเพราะเป็นโลหะมีค่าชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติพื้นฐานครบ 4 ประการ คือ

  1. งดงามมันวาว
  2. คงทน
  3. หายาก
  4. นำกลับไปใช้ได้

จากคุณสมบัติของทองคำที่มีความโดดเด่นเหนือโลหะมีค่าชนิดอื่นๆ ทำให้มีการนำทองคำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น

  1. ทำเครื่องประดับ
  2. ใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ
  3. เครื่องสำอางค์

ลงทุนทองคำ

จากคุณสมบัติและประโยชน์ของทองคำคงจะทำให้หลายๆคนเห็นถึงความน่าสนใจในการลงทุนในทองคำ ผมขอยก 3 เหตุผลเด็ดๆที่ทำไมเราจึงควรลงทุนในทองคำ

1. ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงที่สุด
เนื่องจากความเป็นสากล ใครๆก็ยอมรับว่าทองคำมีค่า และจาการที่นำเอาทองคำไปใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ทำให้ทองคำไม่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นพันธบัตรรัฐบาลจะหมดความน่าเชื่อถือแล้วจะมีมูลค่าลดลง แต่ทองคำไม่เป็นเช่นนั้น ทองคำกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2. มูลค่าของทองคำไม่ผันผวน
ค่าเงิน (Currency) จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ แต่ทองคำถือเป็นสินทรัพย์กลาง ไม่ขึ้นอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้นความผันผวนของมูลค่าของทองคำจึงไม่ขึ้นอยู่กับข่าวต่างๆ หรือสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ทำให้มีความผันผวนค่อนข้างน้อย

3. เป็นสินทรัพย์ที่มีสภพคล่องสูง
เราสามารถถือทองไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายมาก ถ้ามองไปในตลาดจะเห็นร้านที่รับซื้อทองอยู่เต็มไปหมด ที่ต่างประเทศเองก็เช่นกัน เราสามารถเปลี่ยนทองคำเป็นเงินสดได้ง่ายมาก ต่างจากสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ที่ดิน, หุ้น, บ้าน ที่อาจจะต้องใช้เวลาในการขาย