รหัสไปรษณีย์นครปฐม

รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครปฐม ( nakhonpathom postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
นครปฐมกำแพงแสน73140ปณ.กำแพงแสน
นครปฐมกำแพงแสน73180ปณ.สระพัฒนาเฉพาะ ต.กระตีบ, ต.ห้วยม่วง, ต.สระพัฒนา, ต.สระสี่มุม ม.1, ม.3-5, ม.11, ม.14, ม.16, ม.22-23
นครปฐมดอนตูม73150ปณ.ดอนตูม
นครปฐมนครชัยศรี73120ปณ.นครชัยศรี
นครปฐมบางเลน73130ปณ.บางเลน
นครปฐมบางเลน73190ปณ.บางหลวงเฉพาะ ต.บางหลวง, ต.หินมูล
นครปฐมพุทธมณฑล73170ปณ.พุทธมณฑล
นครปฐมเมือง73000ปณ.นครปฐม
นครปฐมสามพราน73110ปณ.สามพราน
นครปฐมสามพราน73160ปณ.อ้อมใหญ่เฉพาะ ต.อ้อมใหญ่
นครปฐมสามพราน73210ปณ.ไร่ขิงเฉพาะ ต.ไร่ขิง, ต.บางเตย, ต.ทรงคนอง, ต.บางกระทึก
นครปฐมสามพราน73220ปณ.กระทุ้มล้มเฉพาะ ต.กระทุ้มล้ม

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด นครปฐม ( nakhonpathom Province )     รหัสโทรศัพท์ : 034

จังหวัดนครปฐม ( Thai province : nakhonpathom )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด นครปฐม : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามอร่อย

รหัสไปรษณีย์นครปฐม ( nakhonpathom postcode / zipcode )