รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครราชสีมา ( nakhonratchasima postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
นครราชสีมาแก้งสนามนาง30440ปณ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมาขามทะเลสอ30280ปณ.ขามทะเลสอ
นครราชสีมาขามสะแกแสง30290ปณ.ขามสะแกแสง
นครราชสีมาคง30260ปณ.คง
นครราชสีมาครบุรี30250ปณ.ครบุรี
นครราชสีมาจักราช30230ปณ.จักราช
นครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติ30000ปณ.นครราชสีมาเฉพาะ ต.หนองงูเหลือม
นครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติ30230ปณ.เฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมาชุมพวง30270ปณ.ชุมพวง
นครราชสีมาโชคชัย30190ปณ.โชคชัย
นครราชสีมาด่านขุนทด30210ปณ.ด่านขุนทด
นครราชสีมาด่านขุนทด36220ปณ.หนองบัวโคก จ.ชัยภูมิเฉพาะ ต.บ้านแปรง, ต.หนองไทร
นครราชสีมาเทพารักษ์30210ปณ.เทพารักษ์
นครราชสีมาโนนแดง30360ปณ.โนนแดง
นครราชสีมาโนนไทย30220ปณ.โนนไทย
นครราชสีมาโนนสูง30160ปณ.โนนสูง
นครราชสีมาโนนสูง30420ปณ.ตลาดแคเฉพาะ ต.ธารปราสาท
นครราชสีมาบัวลาย30120ปณ.บัวใหญ่
นครราชสีมาบัวใหญ่30120ปณ.บัวใหญ่
นครราชสีมาบ้านเหลื่อม30350ปณ.บ้านเหลื่อม
นครราชสีมาประทาย30180ปณ.ประทาย
นครราชสีมาปักธงชัย30150ปณ.ปักธงชัย
นครราชสีมาปากช่อง30130ปณ.ปากช่อง
นครราชสีมาปากช่อง30320ปณ.กลางดงเฉพาะ ต.กลางดง, ต.พญาเย็น
นครราชสีมาพระทองคำ30220ปณ.พระทองคำ
นครราชสีมาพิมาย30110ปณ.พิมาย
นครราชสีมาเมือง30000ปณ.นครราชสีมา
นครราชสีมาเมือง30280ปณ.ขามทะเลสอเฉพาะ ต.โคกกรวด
นครราชสีมาเมือง30310ปณ.จอหอเฉพาะ ต.โคกสูง, ต.จอหอ, ต.บ้านโพธิ์, ต.ตลาด, ต.หนองไข่น้ำ
นครราชสีมาเมืองยาง30270ปณ.ชุมพวง
นครราชสีมาลำทะเมนชัย30270ปณ.ชุมพวง
นครราชสีมาวังน้ำเขียว30150ปณ.ปักธงชัยเฉพาะ ต.ระเริง
นครราชสีมาวังน้ำเขียว30370ปณ.วังน้ำเขียว
นครราชสีมาสีคิ้ว30140ปณ.สีคิ้ว
นครราชสีมาสีคิ้ว30340ปณ.คลองไผ่เฉพาะ ต.ลาดบัวขาว, ต.คลองไผ่
นครราชสีมาสีดา30430ปณ.สีดา
นครราชสีมาสูงเนิน30170ปณ.สูงเนิน
นครราชสีมาสูงเนิน30380ปณ.กุดจิกเฉพาะ ต.กุดจิก, ต.นากลาง, ต.หนองตะไก้
นครราชสีมาเสิงสาง30330ปณ.เสิงสาง
นครราชสีมาหนองบุญมาก30410ปณ.หนองบุญมาก
นครราชสีมาห้วยแถลง30240ปณ.ห้วยแถลง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด นครราชสีมา ( nakhonratchasima Province )     รหัสโทรศัพท์ : 044

จังหวัดนครราชสีมา ( Thai province : nakhonratchasima )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด นครราชสีมา : เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

รหัสไปรษณีย์ นครราชสีมา ( nakhonratchasima postcode / zipcode )