รหัสไปรษณีย์ลำพูน

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ลำพูน ( lamphun postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ลำพูนทุ่งหัวช้าง51160ปณ.ทุ่งหัวช้าง
ลำพูนบ้านธิ51180ปณ.บ้านธิ
ลำพูนบ้านโฮ่ง51130ปณ.บ้านโฮ่ง
ลำพูนป่าซาง51120ปณ.ป่าซาง
ลำพูนเมือง51000ปณ.ลำพูน
ลำพูนเมือง51150ปณ.อุโมงค์เฉพาะ ต.หนองช้างคืน, ต.อุโมงค์
ลำพูนแม่ทา51140ปณ.แม่ทา
ลำพูนแม่ทา51170ปณ.ทากาดเฉพาะ ต.ทากาศ, ต.ทาขุมเงิน, ต.ทาทุ่งหลวง, ต.ทาแม่ลอบ
ลำพูนลี้51110ปณ.ลี้
ลำพูนเวียงหนองล่อง51120ปณ.ป่าซาง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ลำพูน ( lamphun Province )     รหัสโทรศัพท์ : 053

จังหวัดลำพูน ( Thai province : lamphun )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด ลำพูน : พระธาตุอร่าม พระนางจามเทวี ศรีหริภุญไชย

รหัสไปรษณีย์ ลำพูน ( lamphun postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image