รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์อ่างทอง

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อ่างทอง ( angthong postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ อ่างทอง ไชโย 14140 ปณ.ไชโย อ่างทอง ป่าโมก 14130 ปณ.ป่าโมก อ่างทอง โพธิ์ทอง 14120 ปณ.โพธิ์ทอง อ่างทอง เมือง 14000 ปณ.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษไชยชาญ 14110 ปณ.วิเศษไชยชาญ อ่างทอง สามโก้ 14160 ปณ.สามโก้ อ่างทอง แสวงหา 14150 ปณ.แสวงหา ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด อ่างทอง ( angthong Province )     รหัสโทรศัพท์ : 035 จังหวัดอ่างทอง ( Thai province : angthong )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง คำขวัญจังหวัด อ่างทอง : พระนอนองค์ใหญ่ วีรชนใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐาน ทำกลอง รหัสไปรษณีย์ อ่างทอง ( angthong postcode / zipcode ) Read more →

รหัสไปรษณีย์สุพรรณบุรี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี ( suphanburi postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72170 ปณ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72250 ปณ.สระกระโจม เฉพาะ ต.สระกระโจม, ต.ทะเลบก ม.1, ม.4-10 สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72180 ปณ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72120 ปณ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72150 ปณ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี เมือง 72000 ปณ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เมือง 72210 ปณ.สวนแตง เฉพาะ ต.บางกุ้ง, ต.ศาลาขาว, ต.สวนแตง สุพรรณบุรี เมือง 72230 ปณ.ท่าเสด็จ เฉพาะ ต.ตลิ่งชัน, ต.สระแก้ว, ต.สนามคลี สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72140 ปณ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 71170 ปณ.ตลาดเขต จ.กาญจนบุรี เฉพาะ ต.หนองบ่อ ม.6 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72110 ปณ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72190 ปณ.ทุ่งคอก เฉพาะ ต.บ่อสุพรรณ, ต.ทุ่งคอก ม.4-11, ม.14-16, ต.ศรีสำราญ ม.6-8, ม.11, ม.13, ต.หนองบ่อ ม.1-5, ม.7-8 สุพรรณบุรี สามชุก 72130 ปณ.สามชุก สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72240 ปณ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี […] Read more →

รหัสไปรษณีย์สิงห์บุรี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สิงห์บุรี ( singburi postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 16150 ปณ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ท่าช้าง 16140 ปณ.ท่าช้าง สิงห์บุรี บางระจัน 16130 ปณ.บางระจัน สิงห์บุรี พรหมบุรี 16120 ปณ.พรหมบุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 16160 ปณ.ปากบาง เฉพาะ ต.พรหมบุรี สิงห์บุรี เมือง 16000 ปณ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 16110 ปณ.อินทร์บุรี ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด สิงห์บุรี ( singburi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 036 จังหวัดสิงห์บุรี ( Thai province : singburi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง คำขวัญจังหวัด สิงห์บุรี : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อน ปลาแม่ลา ย่านการค้า ภาคกลาง รหัสไปรษณีย์ สิงห์บุรี ( singburi postcode / zipcode ) Read more →

รหัสไปรษณีย์สระบุรี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สระบุรี ( saraburi postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ สระบุรี แก่งคอย 18110 ปณ.แก่งคอย สระบุรี แก่งคอย 18260 ปณ.ทับกวาง เฉพาะ ต.ทับกวาง สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 18000 ปณ.สระบุรี สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 18240 ปณ.พุแค เฉพาะ ต.พุแค, ต.หน้าพระลาน, ต.ห้วยบง ม.8-9 สระบุรี ดอนพุด 18210 ปณ.ดอนพุด สระบุรี บ้านหมอ 18130 ปณ.บ้านหมอ สระบุรี บ้านหมอ 18210 ปณ.ดอนพุด เฉพาะ ต.หรเทพ ม.8 สระบุรี บ้านหมอ 18270 ปณ.ท่าลาน เฉพาะ ต.บ้านครัว, ต.บางโขมด เฉพาะเลขที่ 49 ม.11 (บริษัท เหล็กสยาม จำกัด) สระบุรี พระพุทธบาท 18120 ปณ.พระพุทธบาท สระบุรี มวกเหล็ก 18180 ปณ.มวกเหล็ก สระบุรี มวกเหล็ก 18220 ปณ.วังม่วง เฉพาะ ต.ซับสนุ่น สระบุรี มวกเหล็ก 30130 ปณ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต.ลำพญากลาง, ต.ลำสมพุง สระบุรี เมือง 18000 ปณ.สระบุรี สระบุรี วังม่วง 18220 ปณ.วังม่วง สระบุรี วิหารแดง 18150 ปณ.วิหารแดง สระบุรี เสาไห้ […] Read more →

รหัสไปรษณีย์สมุทรสาคร

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สมุทรสาคร ( samutsakhon postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74110 ปณ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74130 ปณ.อ้อมน้อย เฉพาะ ต.อ้อมน้อย สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 70210 ปณ.หลักห้า จ.ราชบุรี เฉพาะ ต.โรงเข้ ม.4 บ้านเลขที่ 1-36, ต.หนองสองห้อง ม.1 บ้านเลขที่ 1-26 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74120 ปณ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เมือง 74000 ปณ.สมุทรสาคร ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด สมุทรสาคร ( samutsakhon Province )     รหัสโทรศัพท์ : 034 จังหวัดสมุทรสาคร ( Thai province : samutsakhon )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง คำขวัญจังหวัด สมุทรสาคร : เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร รหัสไปรษณีย์ สมุทรสาคร ( samutsakhon postcode / zipcode ) Read more →

รหัสไปรษณีย์สมุทรสงคราม

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สมุทรสงคราม ( samutsongkhram postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ สมุทรสงคราม บางคนที 75120 ปณ.บางคนที สมุทรสงคราม เมือง 75000 ปณ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75110 ปณ.อัมพวา ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด สมุทรสงคราม ( samutsongkhram Province )     รหัสโทรศัพท์ : 034 จังหวัดสมุทรสงคราม ( Thai province : samutsongkhram )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง คำขวัญจังหวัด สมุทรสงคราม : เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการ หลวงพ่อ บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ สมุทรสงคราม ( samutsongkhram postcode / zipcode ) Read more →

รหัสไปรษณีย์สมุทรปราการ

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สมุทรปราการ ( samutprakan postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ สมุทรปราการ บางบ่อ 10550 ปณ.คลองด่าน เฉพาะ ต.คลองด่าน สมุทรปราการ บางบ่อ 10560 ปณ.บางบ่อ สมุทรปราการ บางพลี 10540 ปณ.บางพลี สมุทรปราการ บางเสาธง 10540 ปณ.บางพลี สมุทรปราการ พระประแดง 10130 ปณ.พระประแดง สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 10290 ปณ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ เมือง 10270 ปณ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ เมือง 10280 ปณ.บางปู เฉพาะ ต.ท้ายบ้าน, ต.ท้ายบ้านใหม่, ต.บางปู, ต.บางปูใหม่, ต.แพรกษา, ต.แพรกษาใหม่ ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด สมุทรปราการ ( samutprakan Province )     รหัสโทรศัพท์ : 02 จังหวัดสมุทรปราการ ( Thai province : samutprakan )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง คำขวัญจังหวัด สมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์ พระปะแดง […] Read more →

รหัสไปรษณีย์ลพบุรี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ลพบุรี ( lopburi postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ ลพบุรี โคกเจริญ 15250 ปณ.โคกเจริญ ลพบุรี โคกสำโรง 15120 ปณ.โคกสำโรง ลพบุรี ชัยบาดาล 15130 ปณ.ลำนารายณ์ ลพบุรี ชัยบาดาล 15190 ปณ.ลำสนธิ เฉพาะ ต.นาโสม ลพบุรี ชัยบาดาล 15230 ปณ.ท่าหลวง เฉพาะ ต.ชัยบาดาล, ต.ม่วงค่อม, ต.มะกอกหวาน ลพบุรี ท่าวุ้ง 15150 ปณ.ท่าวุ้ง ลพบุรี ท่าวุ้ง 15180 ปณ.ท่าโขลง เฉพาะ ต.เขาสมอคอน ลพบุรี ท่าหลวง 15230 ปณ.ท่าหลวง ลพบุรี บ้านหมี่ 15110 ปณ.บ้านหมี่ ลพบุรี บ้านหมี่ 15180 ปณ.ท่าโขลง เฉพาะ ต.บ้านชี, ต.บางขาม, ต.บางพึ่ง ม.4-9 ลพบุรี พัฒนานิคม 15140 ปณ.พัฒนานิคม ลพบุรี พัฒนานิคม 15220 ปณ.ดีลัง เฉพาะ ต.ดีลัง, ต.ช่องสาริกา ลพบุรี พัฒนานิคม 18220 ปณ.วังม่วง จ.สระบุรี เฉพาะ ต.ห้วยขุนราม ลพบุรี เมือง 13240 ปณ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เฉพาะ ต.โก่งธนู ลพบุรี เมือง 15000 ปณ.ลพบุรี ลพบุรี เมือง 15160 ปณ.โคกกะเทียม […] Read more →

รหัสไปรษณีย์ราชบุรี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ราชบุรี ( ratchaburi postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ ราชบุรี จอมบึง 70150 ปณ.จอมบึง ราชบุรี ดำเนินสะดวก 70130 ปณ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี ดำเนินสะดวก 70210 ปณ.หลักห้า เฉพาะ ต.บัวงาม, ต.ประสาทสิทธิ์ ราชบุรี บางแพ 70160 ปณ.บางแพ ราชบุรี บ้านคา 70180 ปณ.สวนผึ้ง ราชบุรี บ้านโป่ง 70110 ปณ.บ้านโป่ง ราชบุรี บ้านโป่ง 70190 ปณ.ห้วยกระบอก เฉพาะ ต.กรับใหญ่ ราชบุรี ปากท่อ 70140 ปณ.ปากท่อ ราชบุรี โพธาราม 70120 ปณ.โพธาราม ราชบุรี เมือง 70000 ปณ.ราชบุรี ราชบุรี วัดเพลง 70170 ปณ.วัดเพลง ราชบุรี สวนผึ้ง 70180 ปณ.สวนผึ้ง ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด ราชบุรี ( ratchaburi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 032 จังหวัดราชบุรี ( Thai province : ratchaburi )     ที่ตั้ง ( Region […] Read more →

รหัสไปรษณีย์เพชรบุรี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เพชรบุรี ( phetchaburi postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ เพชรบุรี แก่งกระจาน 76170 ปณ.แก่งกระจาน เพชรบุรี เขาย้อย 76140 ปณ.เขาย้อย เพชรบุรี ชะอำ 76120 ปณ.ชะอำ เพชรบุรี ท่ายาง 76130 ปณ.ท่ายาง เพชรบุรี บ้านลาด 76150 ปณ.บ้านลาด เพชรบุรี บ้านแหลม 76100 ปณ.หาดเจ้าสำราญ เฉพาะ ต.แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี บ้านแหลม 76110 ปณ.บ้านแหลม เพชรบุรี เมือง 76000 ปณ.เพชรบุรี เพชรบุรี เมือง 76100 ปณ.หาดเจ้าสำราญ เฉพาะ ต.หาดเจ้าสำราญ, ต.หนองขนาน ม.10-12 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76160 ปณ.หนองหญ้าปล้อง ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด เพชรบุรี ( phetchaburi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 032 จังหวัดเพชรบุรี ( Thai province : phetchaburi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง คำขวัญจังหวัด เพชรบุรี : เขาวังคู่บ้าน […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top