Tag: จังหวัดร้อยเอ็ด

ดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

February 28, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ดอกไม้ประจำจังหวัด ชลบุรี, ร้อยเอ็ด, ระยอง, อุตรดิตถ์ ชื่อดอกไม้ ดอกประดู่ ชื่อสามัญ Angsana, Padauk ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus indicus Willd วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น สะโน (ภาคใต้) ลักษณะทั่วไป ลำ ต้นสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปเจดีย์เตี้ย แผ่กว้าง หนาทึบ ใบประกอบขนนก รูปไข่ เรียบหนา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานแล้วร่วงพร้อมๆ กัน ออกดอกช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อินเดีย, พม่า, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ ดอกประดู่ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดระยอง และ จังหวัดอุตรดิตถ์ Read more →

จังหวัดร้อยเอ็ด

February 7, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดในบริเวณลุ่มแม่น้ำชีในภาคอีสานของไทย ที่อดีตเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็จประตู อันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรื่องขนาดที่มีเมืองขึ้นมากถึงสิบเอ็ดเมือง แต่จำนวนสิบเอ็ดในสมัยโบราณนั้นประกอบด้วยเลขสิบและเลขหนึ่ง (101) ชื่อเมืองจึงถูกเรียกว่าเมืองร้อยเอ็ดจนทุกวันนี้ มีเนื้อที่ 8,299 ตารางกิโลเมตร ประเด็นเรื่อง 11 หัวเมือง ยังมีนักค้นคว้าอิสระชื่อว่า นายสุวัฒน์ ลีขจร ได้โต้แย้งว่า ความเชื่อที่ว่าร้อยเอ็ดคือ 10+1 น่าจะเป็นสมมุติฐานที่คลาดเคลื่อน เพราะจากการตรวจสอบข้อความตัวอักษรธรรมในต้นฉบับใบลานเรื่องอุรังคธาตุปรากฏ ว่า ไม่ได้มีจุดไหนที่เขียนชื่อเมืองร้อยเอ็ดเป็นตัวเลขแม้แต่จุดเดียว และพบว่ามีการเขียนถึงร้อยเอ็ดเป็นตัวอักษรทุกจุด (มีทั้งหมด 59 จุด) ดังนั้นจึงคาดว่า ชื่อเมืองร้อยเอ็ดน่าจะเป็นความหมายเชิงอุปมาอุปมัยมากกว่า โดยสื่อความหมายว่าเป็นเมืองยิ่งใหญ่มีเมืองบริวารมากจนนับไม่ถ้วน หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อำเภอ คือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอธวัชบุรี อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอหนองพอก อำเภอเสลภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสรวง อำเภอโพนทราย อำเภออาจสามารถ อำเภอเมยวดี อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอหนองฮี อำเภอทุ่งเขาหลวง คำขวัญประจำจังหวัด ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญวัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด ตราประจำจังหวัด รูปเกาะกลางเมือง หมายถึง จังหวัดร้อยเอ็นเป็นจังหวัดเดียวที่มีบึงอยู่กลางเมือง น้ำในบึงใสสะอาดเปี่ยมตลอดปี บนเกาะกลางบึงยังเป็นที่สถิตของเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง ซึ่งประชาชนเคารพนับถือกันมาก ต้นไม้ประจำจังหวัด อินทนิลบก ดอกไม้ประจำจังหวัด โหวด สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว บึงพลาญชัย อ่างเก็บน้ำ ทุ่งกุลาร้องไห้ วนอุทยานผาน้ำย้อย กู่พระกูนาหรือกู่คำกูนา ปราสาทหนองกู่ โบราณสถานที่อำเภอพนมไพร Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top