Tag: จังหวัดสงขลา

ดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลา

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลา ดอกสะเดาเทียม ดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลา ดอกไม้ประจำจังหวัด สงขลา ชื่อดอกไม้ ดอกสะเดาเทียม ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs วงศ์ MELIACEAE ชื่ออื่น ต้นเทียม ไม้เทียม สะเดาช้าง สะเดาเทียม สะเดาใบใหญ่ (ภาคใต้) ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นสูงตรงไม่มีกิ่งขนาดใหญ่ เมื่ออายุน้อยเปลือกต้นเรียบ เมื่ออายุมากเปลือกจะแตกเป็นแผ่นล่อนสีเทาปนดำ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ ใบเป็นใบประกอบ ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย ใบเบี้ยวไม่ได้สัดส่วน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ฐานใบเบี้ยวไม่เท่ากัน เนื้อใบหนา เกลี้ยง สีเขียวเป็นมัน ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบหรือปลายกิ่ง ดอกบานสีขาว ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม ผลทรงกลมรี ผลแก่สีเขียว เมื่อสุกจะเป็นสีเหลือง การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดในถุงเพาะกล้าจนงอก และแข็งแรงก่อนจึงย้ายไปปลูกลงดิน สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี ถิ่นกำเนิด ตามเรือกสวนไร่นา แถบภาคใต้ของประเทศไทย Read more →

จังหวัดสงขลา

February 1, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดสงขลา สงขลา มีพื้นที่ 7,393 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทย จดกับรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ของมาเลเซีย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีเมืองเก่าหลายเมือง มีศิลปะโบราณวัตถุสถาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา การละเล่นพื้นเมือง ฯลฯ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษามากมาย สงขลามีหาดทรายที่สวยงาม มีน้ำตก มีทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สงขลามีชื่อเสียงในด้านการประมง ในขณะที่หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในด้านการค้า เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้ เป็นศูนย์กลางคมนาคม และเป็นเมืองชายแดนติดต่อระหว่างไทยและมาเลเซีย หาดใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านธุรกิจ การค้า ในขณะเดียวกันสงขลายังคงรักษาความเก่าแก่ของโบราณสถานเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป สงขลาจึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างในตัวเองถึง 2 ลักษณะคือ ความเก่าแก่และความใหม่ของเมืองสงขลา/หาดใหญ่ ด้วยระยะทางห่างกันเพียง 30 กิโลเมตร สงขลา เดิมมีชื่อว่า “เมืองสทิง” ตั้งอยู่ที่อำเภอ “สทิงพระ” ในปัจจุบัน ส่วนพ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซียและอาหรับที่เดินทางเข้ามาค้าขายกับเมืองสทิงพระเรียกเมืองนี้ว่า “เมืองสิงหลา” เพราะตอนที่จะแล่นเรือเข้าปากทะเลสาบสงขลานั้น มีเกาะสองเกาะซึ่งมองจากด้านนอกคล้ายสิงห์หมอบอยู่ 2 ตัว ก็เลยเรียกชื่อเมืองตามสัญลักษณ์ที่ได้เห็นแต่แรก เกาะสองเกาะนี้คือ เกาะหนู เกาะแมว ในปัจจุบันนี้เอง หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 16 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสทิงพระ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอรัตภูมิ อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอสิงหนคร อำเภอคลองหอยโข่ง คำขวัญประจำจังหวัด นกน้ำเพลินตา สมหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป่า ศูย์การค้าแดนใต้ ตราประจำจังหวัด รูปหอยสังข์อยู่ในพานแว่นฟ้า ต้นไม้ประจำจังหวัด สะเดาเทียม ดอกไม้ประจำจังหวัด เฟื่องฟ้า สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกโตนงาช้าง น้ำตกบริพัตร อุทยานนกน้ำ ทะเลสาปเก้าเส็ง ทะเลสาบคูขุด สวนตูล เกาะยอ หาดใหญ่ แหลมสมิหลา เขาน้อยและเขาตังกวน วัดพะโคะ […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top