Tag: จังหวัดอุทัยธานี

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้น สูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

จังหวัดอุทัยธานี

February 17, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขาสูง สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติ ศาสตร์และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองในสมัยทวารวดี ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัย ท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า (อำเภอหนองฉาง) แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย” ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ต่อมาเกิดน้ำแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทาง เมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ “พะตะเบิด” เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทย โดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมืองและเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยคนแรก ชื่อเมือง จึงเรียกเพี้ยนเป็น “เมืองอุไทย” ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอก ในการสกัดกั้นกองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่ง แม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอลานสัก อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอบ้านไร่ อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอห้วยคต คำขวัญประจำจังหวัด เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านนำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ ตราประจำจังหวัด รูปสมเด็จพระปฐมบรมหาชนกประทับบนพลับพลา ภาพภูเขาคือเขาสะแกกรัง ซึ่งมีพระมณฑป พระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ รูปต้นไม้และพื้นดินคืออาณาบรเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ รัศมีของพระอาทิตย์หมายถึงรุ่งอรุณ เป็นความหมายเดียวกับชื่อเมือง ซึ่งแปลว่าเมืองพระอาทิตย์แรกขึ้น ต้นไม้ประจำจังหวัด สะเดา ดอกไม้ประจำจังหวัด สุพรรณิการ์ ผลไม้ประจำจังหวัด ส้มโอ สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว พระมงคลศักดิ์สิทธิ์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอุโบสถราม รอยพระพุทธบาทเขาสะแกกรัง อนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ เขาปฐวี ถ้ำเขาพระยาพายเรือ เขตฯ ห้วยขาแข้ง Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top