Tag: พังงา

ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา ดอกจำปูน ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา ดอกไม้ประจำจังหวัด พังงา ชื่อดอกไม้ ดอกจำปูน ชื่อสามัญ Jum-poon ชื่อวิทยาศาสตร์ Anaxagorea siamensis วงศ์ ANNONACEAE ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นใบและกิ่งคล้ายๆ กระดังงา ลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร กิ่งก้านจะเกลี้ยง ลำต้นตรง เปลือกเรียบมีสีเทาคล้ำ ใบสีเขียวเป็นมัน พื้นใบเกลี้ยง ยาวประมาณ 4-6 นิ้ว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามยอดหรือโคนก้านใบ ลักษณะดอกจะแข็ง มีสีขาวเป็นมัน มี 3 กลีบ เมื่อบานเต็มที่ประมาณ 1 นิ้ว มีกลิ่นหอมแรงตอนกลางวัน การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง แต่เพาะเมล็ดจะได้ผลดีกว่า สภาพที่เหมาะสม เป็นไม้กลางแจ้ง ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ถิ่นกำเนิด ภาคใต้ของประเทศไทย Read more →

จังหวัดพังงา

February 9, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนและป่าดงดิบคิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยทางด้านทิศเหนือมีพื้นที่ติดกับจังหวัดระนอง ทางด้านทิศใต้มีพื้นที่ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน ทางด้านทิศตะวันออกมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะมีพื้นที่ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ อำเภอเมืองพังงา อำเภอคุระบุรี อำเภอทับปุด อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเกาะยาว คำขวัญประจำจังหวัด แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร ตราประจำจังหวัด รูปภูเขา รูปเรือขุด ภูเขาหมายถึงภูเขารูปช้างอันเป็นภูเขาสูงใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชาชนในจังหวัดมีความมั่งคงถาวร เรือหมายถึงเรืองดูดแร่ที่เป็นตัวแทนในการประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ดีบุกซึ่งมีมากที่สุดที่จังหวัพงงา และทำรายได้เข้าจังหวัดเป็นจำนวนมาก เขาตะปูหมายถึงสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา ต้นไม้ประจำจังหวัด เทพทาโร ดอกไม้ประจำจังหวัด จำปูน สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถ้ำพุงช้าง ถ้ำน้ำผุด น้ำตกโตนพังงา น้ำตกลำปี สถานที่ทางน้ำบริเวณอ่าวพังงา เขาหมาจู เกาะขาพิงกัน เกาะนมสาว เกาะทะลุ เกาะยาวใหญ่ ถ้ำลอด เทวรูปสลักหินเรื่องรามเกียรติ์ เมืองโบราณที่บ้านทุ่งตึก ชายทะเลเขาเขียน เกาะปันหยี เกาะตะปู อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top