Tag: สุราษฎร์ธานี

ดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดอกบัวผุด ดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี ชื่อดอกไม้ ดอกบัวผุด ชื่อสามัญ Sapria Himalayana ชื่อวิทยาศาสตร์ Sapria himalayana Griff. วงศ์ RAFFLESIACEAE ชื่ออื่น กระโถนฤาษี, บัวตูม, บัวสวรรค์ ลักษณะทั่วไป เป็นพืชกาฝากที่อาศัยน้ำเลี้ยงจากรากของเถาวัลย์น้ำอย่าง ส้มกุ้ง หรือ เครือเขาน้ำ ไม่มีใบ ไม่มีลำต้น มีเพียงดอกสีแดงประแต้มเหลืองใหญ่ราว 10 ซม. โผล่ขึ้นมาจากดินเท่านั้น การขยายพันธุ์ สภาพที่เหมาะสม เป็นพืชเบียนที่อาศัยอยู่บนรากไม้อื่น เช่น ส้มกุ้ง เครือเขาน้ำ ถิ่นกำเนิด อินโด-มาลายา ในไทยพบตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และ สุราษฎร์ธานี Read more →

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

February 11, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานว่าในพุทธศตวรรษที่ 13 รวมอยู่กับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมืองกาญจนดิษฐ์ ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยามาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 19 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิยม อำเภอพนม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี และอำเภอวิภาวดี คำขวัญประจำจังหวัด เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ตราประจำจังหวัด รูปเจดีย์ หมายถึงพระธาตุไชยา ซึ่งกล่าวกันว่ามีพระธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ต้นไม้ประจำจังหวัด เคี่ยม ดอกไม้ประจำจังหวัด บัวผุด ผลไม้ประจำจังหวัด ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เงาะโรงเรียน เงาะมีความแตกต่างจากเงาะที่อื่น คือ หวาน และกรอบ ซึ่งนับเป็นความภูมิใจหนึ่งของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงจัดให้มี การนำผลผลิตจากเงาะโรงเรียนและผลผลิตอื่น ๆ มาจำหน่ายและตั้งชื่อว่า งานวันเงาะโรงเรียน โดยจะจัดขึ้นประมาณต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว พระบรมธาตุไชยา เกาะสมุย สวนโมกขพราราม เกาะสมุย พระธาตุศรีสุราษฏร์ วนอุทยานนกน้ำ บ้านทุ่งทอง สระบางสวรรค์ ฟาร์มหอยนางรม […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top