ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง

March 15, 2015 admin No comments

ดอกศรีตรัง

ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง

ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง
ชื่อดอกไม้ดอกศรีตรัง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์Jacaranda filicifolia D. Don.
วงศ์BIGNONIACEAE
ชื่ออื่นแคฝอย (กรุงเทพฯ), ศรีตรัง (ตรัง)
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5–10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงกันข้าม ใบย่อยเล็ก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง ดอกสีม่วง กลีบดอก 5 กลีบเชื่อมกันเป็นหลอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก
การขยายพันธุ์การเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสมดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิดเป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image