ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง

ดอกศรีตรัง

ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง

ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง
ชื่อดอกไม้ดอกศรีตรัง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์Jacaranda filicifolia D. Don.
วงศ์BIGNONIACEAE
ชื่ออื่นแคฝอย (กรุงเทพฯ), ศรีตรัง (ตรัง)
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5–10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงกันข้าม ใบย่อยเล็ก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง ดอกสีม่วง กลีบดอก 5 กลีบเชื่อมกันเป็นหลอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก
การขยายพันธุ์การเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสมดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิดเป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้