รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด กาฬสินธุ์ ( kalasin postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.
กาฬสินธุ์กมลาไสย46130ปณ.กมลาไสย
กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์46110ปณ.กุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์เขาวง46160ปณ.เขาวง
กาฬสินธุ์คำม่วง46180ปณ.คำม่วน
กาฬสินธุ์ฆ้องชัย46130ปณ.กมลาไสย
กาฬสินธุ์ดอนจาน46000ปณ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ท่าคันโท46190ปณ.ท่าคันโท
กาฬสินธุ์นาคู46160ปณ.เขาวง
กาฬสินธุ์นามน46230ปณ.นามน
กาฬสินธุ์เมือง46000ปณ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ยางตลาด46120ปณ.ยางตลาด
กาฬสินธุ์ร่องคำ46210ปณ.ร่องคำ
กาฬสินธุ์สมเด็จ46150ปณ.สมเด็จ
กาฬสินธุ์สหัสขันธ์46140ปณ.สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์สามชัย46180ปณ.คำม่วง
กาฬสินธุ์หนองกุงศรี46220ปณ.หนองกุงศรี
กาฬสินธุ์ห้วยผึ้ง46240ปณ.ห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์ห้วยเม็ก46170ปณ.ห้วยเม็ก

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด กาฬสินธุ์ ( kalasin Province )     รหัสโทรศัพท์ : 043

จังหวัดกาฬสินธุ์ ( Thai province : kalasin )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด กาฬสินธุ์ : เมืองฟ้า แดดสูงยาง โปงลาง เลิศล้ำ วัฒนธรรม ภูไท ผ้าไหม แพรวา

รหัสไปรษณีย์ กาฬสินธุ์ ( kalasin postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image