รหัสไปรษณีย์กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด กำแพงเพชร ( kamphaengphet postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
กำแพงเพชรโกสัมพีนคร62000ปณ.กำแพงเพชร
กำแพงเพชรขาณุวรลักษบุรี62130ปณ.ขาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชรขาณุวรลักษบุรี62140ปณ.สลกบาตรเฉพาะ ต.สลกบาตร, ต.บ่อถ้ำ, ต.ดอนแตง, ต.วังชะพลู, ต.โค้งไผ่, ต.วังหามแห, ต.ปางมะค่า
กำแพงเพชรคลองขลุง62120ปณ.คลองขลุง
กำแพงเพชรคลองลาน62180ปณ.คลองลาน
กำแพงเพชรทรายทองวัฒนา62190ปณ.ทุ่งทราย
กำแพงเพชรไทรงาม62150ปณ.ไทรงาม
กำแพงเพชรบึงสามัคคี62210ปณ.ระหาน
กำแพงเพชรปางศิลาทอง62120ปณ.คลองขลุง
กำแพงเพชรพรานกระต่าย62110ปณ.พรานกระต่าย
กำแพงเพชรเมือง62000ปณ.กำแพงเพชร
กำแพงเพชรเมือง62160ปณ.ปากดงเฉพาะ ต.ไตรตรึงษ์, ต.ธำมรงค์
กำแพงเพชรลานกระบือ62170ปณ.ลานกระบือ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด กำแพงเพชร ( kamphaengphet Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055

จังหวัดกำแพงเพชร ( Thai province : kamphaengphet )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด กำแพงเพชร : กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ

รหัสไปรษณีย์ กำแพงเพชร ( kamphaengphet postcode / zipcode )