รหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ( chachoengsao postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ฉะเชิงเทราคลองเขื่อน24000ปณ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทราคลองเขื่อน24110ปณ.บางคล้าเฉพาะ ต.บางตลาด
ฉะเชิงเทราท่าตะเกียบ24160ปณ.สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทราบางคล้า24110ปณ.บางคล้า
ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยว24000ปณ.ฉะเชิงเทราเฉพาะ ต.ศาลาแดง
ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยว24150ปณ.บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยว24170ปณ.ดอนฉิมพลีเฉพาะ ต.ดอนเกาะกา, ต.ดอนฉิมพลี, ต.บึงน้ำรักษ์
ฉะเชิงเทราบางปะกง24130ปณ.บางปะกง
ฉะเชิงเทราบางปะกง24180ปณ.บางวัวเฉพาะ ต.บางวัว, ต.บางสมัคร, ต.บางเกลือ, ต.หอมศีล, ต.พิมพา
ฉะเชิงเทราบ้านโพธิ์24140ปณ.บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทราแปลงยาว24190ปณ.แปลงยาว
ฉะเชิงเทราพนมสารคาม24120ปณ.พนมสารคาม
ฉะเชิงเทราเมือง24000ปณ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทราราชสาส์น24120ปณ.พนมสารคาม
ฉะเชิงเทราสนามชัยเขต24160ปณ.สนามชัยเขต

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ฉะเชิงเทรา ( chachoengsao Province )     รหัสโทรศัพท์ : 038

จังหวัดฉะเชิงเทรา ( Thai province : chachoengsao )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออก

คำขวัญจังหวัด ฉะเชิงเทรา : เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวาน ข้าวสารหอม

รหัสไปรษณีย์ ฉะเชิงเทรา ( chachoengsao postcode / zipcode )