รหัสไปรษณีย์ตาก

รหัสไปรษณีย์จังหวัดตาก ( tak postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ตากท่าสองยาง63150ปณ.ท่าสองยาง
ตากบ้านตาก63120ปณ.บ้านตาก
ตากพบพระ63160ปณ.พบพระ
ตากเมือง63000ปณ.ตาก
ตากแม่ระมาด63140ปณ.แม่ระมาด
ตากแม่สอด63110ปณ.แม่สอด
ตากวังเจ้า63000ปณ.ตาก
ตากสามเงา63130ปณ.สามเงา
ตากอุ้มผาง63170ปณ.อุ้มผาง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ตาก ( tak Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055

จังหวัดตาก ( Thai province : tak )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด ตาก : ธรรมชาติ น่ายล ภูมิพล เขื่อนใหญ่ พระเจ้าตาก เกรียงไกร เมืองไม้ และ ป่างาม

รหัสไปรษณีย์ตาก ( tak postcode / zipcode )