รหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ( nakhonsithammarat postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
นครศรีธรรมราชขนอม80210ปณ.ขนอม
นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์80130ปณ.ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์80180ปณ.ชะอวดเฉพาะ ต.บ้านชะอวด, ต.บ้านควนมุด
นครศรีธรรมราชฉวาง80150ปณ.ฉวาง
นครศรีธรรมราชฉวาง80250ปณ.คลองจันดีเฉพาะ ต.ละอาย, ต.จันดี, ต.ฉวาง ม.8
นครศรีธรรมราชฉวาง80260ปณ.ทานพอเฉพาะ ต.กะเบียด, ต.ห้วยปริก, ต.นาเขลียง, ต.นากะชะ ม.3-6, ต.นาแว ม.1-6, ม.8-11, ต.ไม้เรียง ม.1-3, ม.5, ม.8-10
นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ80190ปณ.เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ80290ปณ.ชะเมาเฉพาะ ต.ดอนตรอ, ต.ทางพูน ม.1-2, ม.6
นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ80350ปณ.ไม้หลาเฉพาะ ต.ทางพูน ม.3-4
นครศรีธรรมราชชะอวด80180ปณ.ชะอวด
นครศรีธรรมราชช้างกลาง80220ปณ.นาบอนเฉพาะ ต.ช้างกลาง ม.8, ม.16
นครศรีธรรมราชช้างกลาง80250ปณ.คลองจันดี
นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่80190ปณ.เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราชถ้ำพรรณรา80260ปณ.ทานพอ
นครศรีธรรมราชท่าศาลา80160ปณ.ท่าศาลา
นครศรีธรรมราชทุ่งสง80110ปณ.ทุ่งสง
นครศรีธรรมราชทุ่งสง80310ปณ.บ้านพูนเฉพาะ ต.กะปาง, ต.เขาโร ม.5, ต.ที่วัง ม.3-4, ม.11
นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่80240ปณ.ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราชนบพิตำ80160ปณ.ท่าศาลา
นครศรีธรรมราชนาบอน80220ปณ.นาบอน
นครศรีธรรมราชนาบอน80250ปณ.คลองจันดีเฉพาะ ต.แก้วแสน ม.3-4
นครศรีธรรมราชบางขัน80360ปณ.บางขัน
นครศรีธรรมราชปากพนัง80140ปณ.ปากพนัง
นครศรีธรรมราชปากพนัง80330ปณ.บางจากเฉพาะ ต.คลองน้อย, ต.ชะเมา, ต.เกาะทวด
นครศรีธรรมราชพรหมคีรี80320ปณ.พรหมคีรี
นครศรีธรรมราชพระพรหม80000ปณ.นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชพิปูน80270ปณ.พิปูน
นครศรีธรรมราชเมือง80000ปณ.นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชเมือง80280ปณ.เขามหาชัยเฉพาะ ต.กำแพงเซา, ต.ท่างิ้ว, ต.นาทราย
นครศรีธรรมราชเมือง80290ปณ.ชะเมาเฉพาะ ต.ท่าเรือ ม.2-6, ม.8, ม.14-17
นครศรีธรรมราชเมือง80330ปณ.บางจากเฉพาะ ต.บางจาก
นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์80130ปณ.ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์80350ปณ.ไม้หลาเฉพาะ ต.เสาธง, ต.หินตก
นครศรีธรรมราชลานสกา80230ปณ.ลานสะกา
นครศรีธรรมราชสิชล80120ปณ.สิชล
นครศรีธรรมราชสิชล80340ปณ.เสาเภาเฉพาะ ต.เสาเภา, ต.เทพราช
นครศรีธรรมราชหัวไทร80170ปณ.หัวไทร

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด นครศรีธรรมราช ( nakhonsithammarat Province )     รหัสโทรศัพท์ : 075

จังหวัดนครศรีธรรมราช ( Thai province : nakhonsithammarat )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด นครศรีธรรมราช : เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม

รหัสไปรษณีย์ นครศรีธรรมราช ( nakhonsithammarat postcode / zipcode )