รหัสไปรษณีย์บุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด บุรีรัมย์ ( buriram postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
บุรีรัมย์กระสัง31160ปณ.กระสัง
บุรีรัมย์คูเมือง31190ปณ.คูเมือง
บุรีรัมย์แคนดง31150ปณ.สตึก
บุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติ31110ปณ.นางรอง
บุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติ31170ปณ.ละหานทรายเฉพาะ ต.ถาวร, ต.ยายแย้มวัฒนา
บุรีรัมย์ชำนิ31110ปณ.นางรอง
บุรีรัมย์นางรอง31110ปณ.นางรอง
บุรีรัมย์นาโพธิ์31230ปณ.นาโพธิ์
บุรีรัมย์โนนดินแดง31260ปณ.โนนดินแดง
บุรีรัมย์โนนสุวรรณ31110ปณ.นางรอง
บุรีรัมย์บ้านกรวด31180ปณ.บ้านกรวด
บุรีรัมย์บ้านด่าน31000ปณ.บุรีรัมย์
บุรีรัมย์บ้านใหม่ไชยพจน์31120ปณ.พุธไธสง
บุรีรัมย์ประโคนชัย31140ปณ.ประโคนชัย
บุรีรัมย์ปะคำ31220ปณ.ปะคำ
บุรีรัมย์พลับพลาชัย31250ปณ.บ้านพลับพลา
บุรีรัมย์พุทไธสง31120ปณ.พุทไธสง
บุรีรัมย์เมือง31000ปณ.บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ละหานทราย31170ปณ.ละหานทราย
บุรีรัมย์ลำปลายมาศ31130ปณ.ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์สตึก31150ปณ.สตึก
บุรีรัมย์หนองกี่31210ปณ.หนองกี่
บุรีรัมย์หนองหงส์31240ปณ.หนองหงส์
บุรีรัมย์ห้วยราช31000ปณ.บุรีรัมย์

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด บุรีรัมย์ ( buriram Province )     รหัสโทรศัพท์ : 044

จังหวัดบุรีรัมย์ ( Thai province : buriram )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด บุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

รหัสไปรษณีย์ บุรีรัมย์ ( buriram postcode / zipcode )