รหัสไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ayutthaya postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ13130ปณ.ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ18270ปณ.ท่าลาน จ.สระบุรีเฉพาะ ต.ท่าหลวง ม.1-5, ม.7-10
พระนครศรีอยุธยานครหลวง13260ปณ.นครหลวง
พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย13270ปณ.บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยาบางไทร13190ปณ.บางไทร
พระนครศรีอยุธยาบางไทร13290ปณ.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเฉพาะ ต.ราชคราม, ต.ช้างใหญ่, ต.โพแตง, ต.เชียงรากน้อย
พระนครศรีอยุธยาบางบาล13250ปณ.บางบาล
พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน13220ปณ.บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน13160ปณ.บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน13170ปณ.วังน้อยเฉพาะ ต.บ้านสร้าง
พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน13180ปณ.ประตูน้ำพระอินทร์เฉพาะ ต.เชียงรากน้อย
พระนครศรีอยุธยาบ้านแพรก13240ปณ.บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยาผักไห่13120ปณ.ผักไห่
พระนครศรีอยุธยาผักไห่13280ปณ.ลาดชะโดเฉพาะ ต.จักราช, ต.ดอนลาน, ต.ลำตะเคียน, ต.หนองน้ำใหญ่, ต.นาคู
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา13000ปณ.พระนครศรีอยุทธยา
พระนครศรีอยุธยาภาชี13140ปณ.ภาชี
พระนครศรีอยุธยาภาชี18250ปณ.คชสิทธิ์ จ.สระบุรีเฉพาะ ต.ระโสม ม.5
พระนครศรีอยุธยามหาราช13150ปณ.มหาราช
พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง13230ปณ.ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยาวังน้อย13170ปณ.วังน้อย
พระนครศรีอยุธยาวังน้อย13180ปณ.ประตูน้ำพระอินทร์เฉพาะ ต.พะยอม ม.5
พระนครศรีอยุธยาเสนา13110ปณ.เสนา
พระนครศรีอยุธยาอุทัย13000ปณ.พระนครศรีอยุธยาเฉพาะ ต.ธนู ม.1, ม.2 บ้านเลขที่ 1-29, ต.ข้าวเม่า ม.2
พระนครศรีอยุธยาอุทัย13210ปณ.อุทัย

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ( ayutthaya Province )     รหัสโทรศัพท์ : 035

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( Thai province : ayutthaya )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด พระนครศรีอยุธยา : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำ กานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา ( ayutthaya postcode / zipcode )