รหัสไปรษณีย์พังงา

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พังงา ( hangnga postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
พังงากะปง82170ปณ.กะปง
พังงาเกาะยาว82160ปณ.เกาะยาว
พังงาเกาะยาว83000ปณ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ตเฉพาะ ต.พรุใน
พังงาคุระบุรี82150ปณ.คุระบุรี
พังงาตะกั่วทุ่ง82130ปณ.ตะกั่วทุ่ง
พังงาตะกั่วทุ่ง82140ปณ.โคกกลอยเฉพาะ ต.โคกกลอย, ต.หล่อยูง
พังงาตะกั่วป่า82110ปณ.ตะกั่วป่า
พังงาตะกั่วป่า82190ปณ.บางม่วงเฉพาะ ต.คึกคัก, ต.เกาะคอเขา, ต.บางม่วง ม.2-8, ม.1 ยกเว้นบ้านเลขที่ 22-22/…, 24-24/…, 34-34/…, 35-35/…, 46-46/…, 52-52/…, 55, 58-58/…, 59-59/…
พังงาทับปุด82180ปณ.ทับปุด
พังงาท้ายเหมือง82120ปณ.ท้ายเหมือง
พังงาท้ายเหมือง82210ปณ.ลำแก่นเฉพาะ ต.ลำแก่น ม.1-3, ม.5-6
พังงาเมือง82000ปณ.พังงา

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พังงา ( hangnga Province )     รหัสโทรศัพท์ : 076

จังหวัดพังงา ( Thai province : hangnga )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด พังงา : แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก

รหัสไปรษณีย์ พังงา ( hangnga postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image