รหัสไปรษณีย์พิจิตร

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พิจิตร ( phichit postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
พิจิตรดงเจริญ66210ปณ.วังตะกู
พิจิตรตะพานหิน66110ปณ.ตะพานหิน
พิจิตรตะพานหิน66150ปณ.ทับคล้อเฉพาะ ต.ทุ่งโพธิ์, ต.วังหลุม
พิจิตรทับคล้อ66150ปณ.ทับคล้อ
พิจิตรทับคล้อ66230ปณ.เขาทรายเฉพาะ ต.เขาทราย, ต.เขาเจ็ดลูก
พิจิตรบางมูลนาก66120ปณ.บางมูลนาก
พิจิตรบางมูลนาก66210ปณ.วังตะกูเฉพาะ ต.วังตะกู
พิจิตรบึงนาราง66130ปณ.โพทะเล
พิจิตรโพทะเล66130ปณ.โพทะเล
พิจิตรโพธิ์ประทับช้าง66190ปณ.โพธิ์ประทับช้าง
พิจิตรเมือง66000ปณ.พิจิตร
พิจิตรเมือง66170ปณ.หัวดงเฉพาะ ต.ฆะมัง ม.3-4, ม.7-9, ต.ดงป่าคำ, ต.หัวดง, ต.ดงกลาง
พิจิตรวชิรบารมี66140ปณ.สามง่าม
พิจิตรวชิรบารมี66220ปณ.กำแพงดินเฉพาะ ต.หนองหลุม
พิจิตรวังทรายพูน66180ปณ.วังทรายพูน
พิจิตรสากเหล็ก66160ปณ.สากเหล็ก
พิจิตรสามง่าม66140ปณ.สามง่าม
พิจิตรสามง่าม66220ปณ.กำแพงดินเฉพาะ ต.กำแพงดิน

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พิจิตร ( phichit Province )     รหัสโทรศัพท์ : 056

จังหวัดพิจิตร ( Thai province : phichit )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด พิจิตร : เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด หลวงพ่อเพชรรวมใจ

รหัสไปรษณีย์ พิจิตร ( phichit postcode / zipcode )