รหัสไปรษณีย์ยะลา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ยะลา ( yala postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
ยะลากรงปินัง95000ปณ.ยะลา
ยะลากาบัง95120ปณ.ยะหา
ยะลาธารโต95130ปณ.บันนังสตาเฉพาะ ต.แม่หวาด ม.6
ยะลาธารโต95150ปณ.ธารโต
ยะลาธารโต95170ปณ.แม่หวาดเฉพาะ ต.แม่หวาด ม.1-5, ม.7-8
ยะลาบันนังสตา95130ปณ.บันนังสตา
ยะลาเบตง95110ปณ.เบตง
ยะลาเมือง95000ปณ.ยะลา
ยะลาเมือง95160ปณ.ลำใหม่เฉพาะ ต.พร่อน, ต.ลิดล, ต.ลำใหม่, ต.ลำพระยา
ยะลายะหา95120ปณ.ยะหา
ยะลารามัน95140ปณ.รามัน

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ยะลา ( yala Province )     รหัสโทรศัพท์ : 073

จังหวัดยะลา ( Thai province : yala )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด ยะลา : ใต้สุดสยาม เมืองงาม ชายแดน

รหัสไปรษณีย์ ยะลา ( yala postcode / zipcode )