รหัสไปรษณีย์สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร ( samutsakhon postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
สมุทรสาครกระทุ่มแบน74110ปณ.กระทุ่มแบน
สมุทรสาครกระทุ่มแบน74130ปณ.อ้อมน้อยเฉพาะ ต.อ้อมน้อย
สมุทรสาครบ้านแพ้ว70210ปณ.หลักห้า จ.ราชบุรีเฉพาะ ต.โรงเข้ ม.4 บ้านเลขที่ 1-36, ต.หนองสองห้อง ม.1 บ้านเลขที่ 1-26
สมุทรสาครบ้านแพ้ว74120ปณ.บ้านแพ้ว
สมุทรสาครเมือง74000ปณ.สมุทรสาคร

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สมุทรสาคร ( samutsakhon Province )     รหัสโทรศัพท์ : 034

จังหวัดสมุทรสาคร ( Thai province : samutsakhon )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด สมุทรสาคร : เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร

รหัสไปรษณีย์สมุทรสาคร ( samutsakhon postcode / zipcode )