รหัสไปรษณีย์สุโขทัย

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สุโขทัย ( sukhothai postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
สุโขทัยกงไกรลาศ64170ปณ.กงไกรลาศ
สุโขทัยคีรีมาศ64160ปณ.คีรีมาศ
สุโขทัยทุ่งเสลี่ยม64150ปณ.ทุ่งเสลี่ยม
สุโขทัยทุ่งเสลี่ยม64230ปณ.บ้านใหม่ไชยมงคลเฉพาะ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล, ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
สุโขทัยบ้านด่านลานหอย64140ปณ.บ้านด่านลานหอย
สุโขทัยเมือง64000ปณ.สุโขทัย
สุโขทัยเมือง64210ปณ.เมืองเก่าเฉพาะ ต.เมืองเก่า, ต.วังทองแดง, ต.บ้านกล้วย ม.8
สุโขทัยเมือง64220ปณ.บ้านสวนเฉพาะ ต.ตาลเตี้ย, ต.บ้านสวน
สุโขทัยศรีนคร64180ปณ.ศรีนคร
สุโขทัยศรีสัชนาลัย64130ปณ.ศรีสัชนาลัย
สุโขทัยศรีสัชนาลัย64190ปณ.ท่าชัยเฉพาะ ต.ศรีสัชนาลัย, ต.ท่าชัย
สุโขทัยศรีสำโรง64120ปณ.ศรีสำโรง
สุโขทัยสวรรคโลก64110ปณ.สวรรคโลก

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สุโขทัย ( sukhothai Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055

จังหวัดสุโขทัย ( Thai province : sukhothai )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด สุโขทัย : กำเนิดอักษรไทย งานใหญ่ลอยกระทง มั่นคงพุทธศาสนา พระแม่ย่ามิ่งเมือง อดีตรุ่งเรือง คือเมืองสุโขทัย

รหัสไปรษณีย์ สุโขทัย ( sukhothai postcode / zipcode )