รหัสไปรษณีย์หนองบัวลำภู

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด หนองบัวลำภู ( nongbualamphu postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
หนองบัวลำภูนากลาง39170ปณ.นากลาง
หนองบัวลำภูนากลาง39350ปณ.กุดดินจี่เฉพาะ ต.กุดดินจี่, ต.เก่ากลอย, ต.ดงสวรรค์
หนองบัวลำภูนาวัง39170ปณ.นากลาง
หนองบัวลำภูโนนสัง39140ปณ.โนนสัง
หนองบัวลำภูเมือง39000ปณ.หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภูศรีบุญเรือง39180ปณ.ศรีบุญเรือง
หนองบัวลำภูสุวรรณคูหา39270ปณ.สุวรรณคูหา

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด หนองบัวลำภู ( nongbualamphu Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042

จังหวัดหนองบัวลำภู ( Thai province : nongbualamphu )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด หนองบัวลำภู : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติ ภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรม หลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขัณฑ์ กาบแก้วบัวบาน

รหัสไปรษณีย์ หนองบัวลำภู ( nongbualamphu postcode / zipcode )