รหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุบลราชธานี ( ubonratchathani postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
อุบลราชธานีกุดข้าวปุ้น34270ปณ.กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานีเขมราฐ34170ปณ.เขมราฐ
อุบลราชธานีเขื่องใน34150ปณ.เขื่องใน
อุบลราชธานีเขื่องใน34320ปณ.บ้านกอกเฉพาะ ต.กลางใหญ่, ต.โนนรัง, ต.บ้านไทย, ต.บ้านกอก
อุบลราชธานีโขงเจียม34220ปณ.โขงเจียม
อุบลราชธานีดอนมดแดง34000ปณ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานีเดชอุดม34160ปณ.เดชอุดม
อุบลราชธานีตระการพืชผล34130ปณ.ตระการพืชผล
อุบลราชธานีตาลสุม34330ปณ.ตาลสุม
อุบลราชธานีทุ่งศรีอุดม34160ปณ.เดชอุดม
อุบลราชธานีนาจะหลวย34280ปณ.นาจะหลวย
อุบลราชธานีนาตาล34170ปณ.เขมราฐ
อุบลราชธานีนาเยีย34160ปณ.เดชอุดม
อุบลราชธานีน้ำขุ่น34260ปณ.น้ำยืน
อุบลราชธานีน้ำยืน34260ปณ.น้ำยืน
อุบลราชธานีบุณฑริก34230ปณ.บุณฑริก
อุบลราชธานีพิบูลมังสาหาร34110ปณ.พิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานีโพธิ์ไทร34340ปณ.โพธิ์ไทร
อุบลราชธานีม่วงสามสิบ34140ปณ.ม่วงสามสิบ
อุบลราชธานีเมือง34000ปณ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานีวารินชำราบ34190ปณ.วารินชำราบ
อุบลราชธานีวารินชำราบ34310ปณ.ห้วยขะยุงเฉพาะ ต.ห้วยขะยุง, ต.ท่าลาด, ต.บุ่งหวาย
อุบลราชธานีศรีเมืองใหม่34250ปณ.ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานีสว่างวีระวงศ์34190ปณ.วารินชำราบ
อุบลราชธานีสำโรง34360ปณ.บ้านสำโรง
อุบลราชธานีสิรินธร34350ปณ.สิรินธร
อุบลราชธานีเหล่าเสือโก้ก34000ปณ.อุบลราชธานี

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด อุบลราชธานี ( ubonratchathani Province )     รหัสโทรศัพท์ : 045

จังหวัดอุบลราชธานี ( Thai province : ubonratchathani )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด อุบลราชธานี : เมืองแห่งสุนทรีย์ รับสุรีย์แรกอรุณ ถิ่นนักบุญ แหล่งบัวบาน งานเทศกาล เทียนพรรษา แหล่งอารยา ก่อนประวัติศาสตร์ สนามบินนานาชาติ ประตูค้ากับอินโดจีน

รหัสไปรษณีย์ อุบลราชธานี ( ubonratchathani postcode / zipcode )