รหัสไปรษณีย์เชียงราย

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เชียงราย ( chiangrai postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
เชียงรายขุนตาล57340ปณ.ขุนตาล
เชียงรายเชียงของ57140ปณ.เชียงของ
เชียงรายเชียงแสน57150ปณ.เชียงแสน
เชียงรายดอยหลวง57110ปณ.ดอยหลวง
เชียงรายเทิง57160ปณ.เทิง
เชียงรายเทิง57230ปณ.ปล้องเฉพาะ ต.เชียงเคี่ยน, ต.ปล้อง, ต.แม่ลอย, ต.ศรีดอนชัย, ต.หนองแรด, ต.งิ้ว ม.5, ม.7, ม.12-13, ม.17, ม.19, ม.23
เชียงรายป่าแดด57190ปณ.ป่าแดด
เชียงรายพญาเม็งราย57290ปณ.พญาเม็งราย
เชียงรายพาน57120ปณ.พาน
เชียงรายพาน57250ปณ.แม่ลาวเฉพาะ ต.ธารทอง
เชียงรายพาน57280ปณ.แม่เย็นเฉพาะ ต.แม่เย็น, ต.ทานตะวัน
เชียงรายเมือง57000ปณ.เชียงราย
เชียงรายเมือง57100ปณ.บ้านดู่เฉพาะ ต.ริมกก, ต.บ้านดู่, ต.แม่ข้าวต้ม, ต.แม่ยาว, ต.นางแล, ต.ท่าสุด
เชียงรายแม่จัน57110ปณ.แม่จัน
เชียงรายแม่จัน57240ปณ.แม่คำเฉพาะ ต.แม่คำ, ต.แม่ไร่
เชียงรายแม่จัน57270ปณ.จันจว้าเฉพาะ ต.จันจว้าใต้, ต.จันจว้า
เชียงรายแม่ฟ้าหลวง57110ปณ.แม่ฟ้าหลวง
เชียงรายแม่ฟ้าหลวง57240ปณ.แม่คำเฉพาะ ต.เทอดไทย, ต.แม่ฟ้าหลวง
เชียงรายแม่ลาว57000ปณ.เชียงรายเฉพาะ ต.บัวสลี
เชียงรายแม่ลาว57250ปณ.แม่ลาว
เชียงรายแม่สรวย57180ปณ.แม่สรวย
เชียงรายแม่สาย57130ปณ.แม่สาย
เชียงรายแม่สาย57220ปณ.ห้วยไคร้เฉพาะ ต.ห้วยไคร้, ต.บ้านด้าย
เชียงรายเวียงแก่น57310ปณ.เวียงแก่น
เชียงรายเวียงชัย57210ปณ.เวียงชัย
เชียงรายเวียงเชียงรุ้ง57210ปณ.เวียงชัย
เชียงรายเวียงป่าเป้า57170ปณ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายเวียงป่าเป้า57260ปณ.แม่เจดีย์เฉพาะ ต.แม่เจดีย์, ต.แม่เจดีย์ใหม่, ต.เวียงกาหลง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด เชียงราย ( chiangrai Province )     รหัสโทรศัพท์ : 053

จังหวัดเชียงราย ( Thai province : chiangrai )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด เชียงราย : เหนือสุดยอดในสยาม อร่ามดอยตุง ผดุงวัฒนธรรม รสล้ำข้าวสาร หอมหวานลิ้นจี่ สตรีโสภา ชาเลิศรส สับปะรดนางแล

รหัสไปรษณีย์ เชียงราย ( chiangrai postcode / zipcode )

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image