วนอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

วนอุทยาน (Forest park) หมายถึง สถานที่ในป่าที่มีทิวทัศน์สวยงาม เช่น มีน้ำตก หน้าผา มีหมู่ไม้ที่สวยงาม มีธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ กรมป่าไม้จึงจัดไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยปกติแล้วจะมีเนื้อที่เล็กๆ ไม่กว้างใหญ่เหมือนอุทยานแห่งชาติ และไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับเหมือนอุทยานแห่งชาติ แต่ในทางปฎิบัติ วนอุทยานบางแห่งก็มีลักษณะเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ซึ่งเมื่อกรมป่าไม้มีกำลังที่จะสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ และเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ ก็จะดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในเวลาต่อไป ในประเทศไทยมีวนอุทยานอยู่ 112 แห่ง

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช วนอุทยานในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 112 แห่งกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ดังนี้

วนอุทยานชาพันปี จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานดอยกาดผี จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานดอยพระบาท จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานถ้ำผาแล จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกดอนศิลา-ผางาม จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกตาดควัน จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกมิโอฉ่อแต๊ะ จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกแม่โท จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกห้วยก้างปลา จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานพญาพิภักดิ์ จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานภูชมดาว จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานภูชี้ฟ้า จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานริมโขง จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานสันผาพญาไพร จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานห้วยทรายมาน จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานห้วยน้ำช้าง จังหวัด เชียงราย
วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี จังหวัด เชียงใหม่
วนอุทยานแก่งห้วยตาก จังหวัด ตาก
วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ จังหวัด ตาก
วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ จังหวัด ตาก
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข จังหวัด ตาก
วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก จังหวัด ตาก
วนอุทยานเขาหลวง จังหวัด นครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง จังหวัด นครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำผาตูบ จังหวัด น่าน
วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง จังหวัด พะเยา
วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน จังหวัด พะเยา
วนอุทยานภูลังกา จังหวัด พะเยา
วนอุทยานร่องคำหลวง จังหวัด พะเยา
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัด พิจิตร
วนอุทยานเขาพนมทอง จังหวัด พิษณุโลก
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ จังหวัด เพชรบูรณ์
วนอุทยานดอยม่อนแก้ว – ม่อนเด็ง จังหวัด แพร่
วนอุทยานผาหลักหมื่น จังหวัด แพร่
วนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัด แพร่
วนอุทยานแก้วโกมล จังหวัด แม่ฮ่องสอน
วนอุทยานถ้ำธาราลอด จังหวัด แม่ฮ่องสอน
วนอุทยานทุ่งบัวตอง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
วนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ จังหวัด แม่ฮ่องสอน
วนอุทยานน้ำตกแม่นาจาง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน
วนอุทยานน้ำตกไม้ซางหนาม จังหวัด แม่ฮ่องสอน
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด จังหวัด แม่ฮ่องสอน
วนอุทยานผาหินตั้ง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
วนอุทยานไม้สักใหญ่ จังหวัด แม่ฮ่องสอน
วนอุทยานม่อนพระยาแช่ จังหวัด ลำปาง
วนอุทยานดอยเวียงแก้ว จังหวัด ลำพูน
วนอุทยานถ้ำลม – ถ้ำวัง จังหวัด สุโขทัย
วนอุทยานต้นสักใหญ่ จังหวัด อุตรดิตถ์
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัด อุทัยธานี
วนอุทยานพระแท่นดงรัง จังหวัด กาญจนบุรี
วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ จังหวัด จันทบุรี
วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี
วนอุทยานเขาตาม่องล่าย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วนอุทยานท้าวโกษา จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วนอุทยานปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วนอุทยานป่ากลางอ่าว จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วนอุทยานแม่รำพึง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วนอุทยานห้วยน้ำซับ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัด ปราจีนบุรี
วนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัด เพชรบุรี
วนอุทยานชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
วนอุทยานถ้ำเขาน้อย จังหวัด ราชบุรี
วนอุทยานพุม่วง จังหวัด สุพรรณบุรี
วนอุทยานภูผาวัว จังหวัด กาฬสินธุ์
วนอุทยานภูแฝก จังหวัด กาฬสินธุ์
วนอุทยานภูพระ จังหวัด กาฬสินธุ์
วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง จังหวัด ขอนแก่น
วนอุทยานภูหัน – ภูระงำ จังหวัด ขอนแก่น
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัด บุรีรัมย์
วนอุทยานโกสัมพี จังหวัด มหาสารคาม
วนอุทยานชีหลง จังหวัด มหาสารคาม
วนอุทยานดงบังอี่ จังหวัด มุกดาหาร
วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส จังหวัด เลย
วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา จังหวัด เลย
วนอุทยานผางาม จังหวัด เลย
วนอุทยานภูบ่อบิด จังหวัด เลย
วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัด เลย
วนอุทยานหริรักษ์ จังหวัด เลย
วนอุทยานภูผาแด่น จังหวัด สกลนคร
วนอุทยานป่าสนหนองคู จังหวัด สุรินทร์
วนอุทยานพนมสวาย จังหวัด สุรินทร์
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ จังหวัด หนองคาย
วนอุทยานบัวบาน จังหวัด หนองบัวลำภู
วนอุทยานภูผาแดง จังหวัด หนองบัวลำภู
วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง จังหวัด อำนาจเจริญ
วนอุทยานถ้ำสิงห์ จังหวัด อุดรธานี
วนอุทยานน้ำตกคอยนาง จังหวัด อุดรธานี
วนอุทยานภูเขาสวนกวาง จังหวัด อุดรธานี
วนอุทยานภูพระบาทบัวบก จังหวัด อุดรธานี
วนอุทยานวังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี
วนอุทยานน้ำตกผาหลวง จังหวัด อุบลราชธานี
วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ จังหวัด ชุมพร
วนอุทยานน้ำตกพ่าน จังหวัด ตรัง
วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง จังหวัด ตรัง
วนอุทยานน้ำตกรามัญ จังหวัด พังงา
วนอุทยานสระนางมโนราห์ จังหวัด พังงา
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จังหวัด พัทลุง
วนอุทยานควนเขาวัง จังหวัด สงขลา
วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์ จังหวัด สตูล