สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ก-ฆ

สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ก-ฆ

กบเลือกนาย

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอญู่เรื่อยๆ,คนช่างเลือก ไม่พอใจอะไรง่ายๆ ในที่สุดก็ไม่ได้สิ่งที่ดีกว่าเดิม

สำนวนกบเลือกนาย มาจากนิทานอีสปที่กบไม่พอใจสิ่งที่ได้ จนในที่สุดเทวดาส่งนกกระสามาและกินกบจนหมด

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

ความงามของคน เสริมแต่งให้สวยได้ ไก่จะดูสวยงามก็ตรงที่มีขนสยวย เหมือนคนหากได้แต่งหน้าทาแป้ง แต่งตัวให้ดี ก็ดูสวยงามขึ้นมาได้เช่นกัน

ขิงก็รา ข่าก็แรง

ต่างก็จัดจ้านพอๆกัน ต่างก็มีอารมณ์ร้อน ไม่ยอมลดละให้แก่กัน ขิงและข่าเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ด เมื่อนำมาทำอาหาร เราจึงไม่นิยมใช้ร่วมกัน เพราะรสชาติของขิงและข่าจะตีกันเอง

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

เป็นการลงทุนมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อยช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่ การจะขึ้นขี่ช้างก็ยากลำบากการขึ้นขี่ช้างเพื่อจับตั๊กแตนตัวเล็กนิดเดียวย่อมเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

คางคกขึ้นวอ

คนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัวเรามักเปรียบคางคกกับคนที่ต่ำต้อยยากจน ซึ่งขึ้นวอหรือคานหามอันเป็นพาหนะสำหรับขุนนางผู้มียศถาบรรดาศักดิ์

โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน

ชายสูงอายุหรือชายแก่ที่ชอบผู้หญิงรุ่นสาว โคหรือควายเมื่อแก่แล้วฟันจะไม่ดี การกินหญ้าอ่อนจึงเคี้ยวง่ายกว่าหญ้าแห้งซึ่งนำมาเปรียบผู้ชายแก่ที่ชอบมีภรรยาสาวๆ

ฆ่าควายเสียดายพริก

ทำงานใหญ่ก็ต้องยอมลงทุนมากไม่ควรตรัหนี่ ถ้ามัวกลัวสิ้นเปลืองก็ทำให้เสียงาน เมื่อมีงานบุญในชนบทชาวบ้านจะฆ่าควายนำมาปรุงอาหารควายเป็นสัตว์ใหญ่ต้องใช้เครื่องปรุ่งมาก การใส่เครื่องปรุ่งน้อย อาหารก็ไม่อร่อยสำนวนนี้บางทีใช้ว่า “ฆ่าควายเสียดายเกลือ

 

สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ก-ฆ
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ง-ฒ
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ด-น
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย บ-พ
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ม-ล
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ว-อ