เพลงชาติลาว

February 13, 2016 admin No comments

ธงชาติอาเซียนประเทศลาว

เพลงชาติลาว
ชื่อเพลง : เพลงชาติลาว หรือ เพงซาดลาวในภาษาลาว

ซาดลาวตั้งแต่ใดมา ลาวทุกถ้วนหน้าเซิดซูสุดใจ
ฮ่วมแฮงฮ่วมจิดฮ่วมใจ สามักคีกันเป็นกำลังเดียว
เด็ดเดี่ยวพ้อมกันก้าวหน้า บูซาซูเกียดของลาว
ส่งเสิมใซ้สิดเป็นเจ้า ลาวทุกซนเผ่าสะเหมอพาบกัน
บ่ให้พวกจักกะพัด และพวกขายซาดเข้ามาลบกวน
ลาวทั้งมวนซูเอกะลาด อิดสะละพาบของซาดลาวไว้
ตัดสินใจสู้ซิงเอาไซ พาซาดลาวไปสู่ความวัดทะนา

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image