เมืองหลวงของ10ประเทศอาเซียน

อาเซียน หรือ ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations – สมาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) คือการรวมตัวของประเทศสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 10 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชา และประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ทุกประเทศในอาเซียนมีเมืองหลวงเช่นเดียวกับประเทศต่างๆทั่วโลก วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเมืองหลวงอาเซียนทั้ง 10 เมือง 10 ประเทศกันครับ

1.กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ประชากร 5,702,595 คน
109812-pic-4

2.บันดาร์เสรีเบกาวาน ประเทศบรูไน ประชากรประมาณ 60,000 คน
109812-pic-1

3.จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ประชากร 8,489,910 คน
109812-pic-12

4.กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประชากร 1,479,388 คน
109812-pic-16

5.มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ประชากร 1,581,082 คน
109812-pic-17

6.เนปีดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า ประชากรประมาณ 925,000 คน
109812-pic-20

7.พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ประชากร 2,000,000 คน
109812-pic-26

8.สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ประชากรประมาณ 4,240,000 คน
109812-pic-30

9.เวียงจันทน์ ประเทศลาว ประชากรประมาณ 730,000 คน
109812-pic-31

10.ฮานอย ประเทศเวียดนาม ประชากรประมาณ 4,100,000 คน
109812-pic-34